Ytringsfrihet og debatt og et fungerende demokrati hører sammen.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Fotografiet tilhører fotografen fornuften22 og ble lagt til i juli 2020.

Viktig : Enklere navigering : https://fornuften22.wordpress.com/about/

Meningsytringer og vurderinger og linker :

28. november 2017 : F-boka og debatt? Såkalte sosiale medier og debatt? Ekte debatt til støtte for et demokrati og for å få ut vurderinger og løsninger og forslag kan ikke skje og komme som en del av underholdningsindustrien og som en del av sosial smisking for å samle falske venner og falske liker på falskhet og hykleri og inne i ekkokammer der de som selv velger å stenge seg inne nesten utelukkende og bare er der for å bli likt av de andre og for å samle liker og følgere ved å senke nivået lenger og lenger ned og med vitser og tull og over i hat og hets og mobbing. Hatet og hetsingen og mobbeteknikkene brukes for å bli likt. Noe av det kan også være ekte og farlig hat, og individer i psykisk ubalanse kan bli påvirket av hat og hets og framviste mobbeteknikker og bøllekultur på F-boka. Senzuren vil etter min mening ramme alle som vil være seriøse og vise fram kunnskaper og vurderingsevne og konstruktive forslag. Det er der senzuren rammer inne i ekkokammer. Kravene der blir et kunstig lavmål med bøllekultur og frekkhet over mot hat og hets og mobbeteknikker som en viktig del av de smiskesosiale teknikkene og hykleriet. Hat og hets som mobbeteknikker og bøllekultur blir en del av selve smisketeknikkene for å bli likt og få liker og for å få falske venner på falskhet og hykleri og ved å vise fram kunnskapshat og forakt for skoler og utdannelse og kunnskaper.

Link : http://www.ht.no/ntb/innenriks/2017/11/28/En-av-ti-ytringer-p%c3%a5-NRK-og-TV-2s-Facebook-sider-er-hatefull-15668444.ece#cxrecs_s

Kort sitat : De foreløpige tallene viser at av 1.000 tilfeldig spurte Facebook-brukere sier 53 prosent at de ikke orker å delta i debatter på grunn av den negative tonen.

Min mening er at det er desinformasjon og feil og direkte sterkt misvisende å bruke ordene den negative tonen. Og påstanden om at det såkalte dette er et kjempeproblem er tåkepreik og tåketaktikk. Det virkelig store problemet er at norske partier og politikere ikke vektlegger debatt og saklig meningsutveksling som en viktig del av demokratiet. Det blir mindre og dårligere demokrati. Lobby-industrien og reklame-industrien og store selskaper i USA har store økonomiske interesser og påvirker mye og slik at makten brukes kortsiktig og kynisk og med snevre mål. Samfunnsansvaret og samfunnsoppgaven senzureres bort, og mange er med på det.

https://www.nettavisen.no/na24/facebook-og-google-kan-na-ny-annonserekord-i-norge/3423393802.html

Sitat : En firedel av omsetningen i det norske reklame- og mediemarkedet i 2018 vil gå til Facebook og Google, spår ekspert.

Og leserne her ser sikkert at en del av norsk presse ikke har navn på eksperten. Det kan bety falske nyheter. Jeg tar sjansen på en link likevel. Og jeg tror at hovedbudskapet er rett. Selskaper i USA har store økonomiske interesser og mye makt.

Her må jeg se på mine på sparket vurderinger seinere når jeg rekker det. Men jeg konkluderer med at sosiale medier ikke er laget for å støtte opp under norsk demokrati.

Mulighetene er der til en viss grad, men jeg tror det er og blir vanskelig med god støtte til demokrati hvis og når flertallet hjernevaskes til og langtids-opplæres til falskhet og falsk posering og hykleri for å bli likt av andre. Det fører til at løsninger og forslag og vurderinger senzureres bort fordi løsninger og vurderinger krever mer enn LOL og ha ha ha og wow og vitser og demonstrasjon av frekkhet og kunnskapshat.

Jeg er på løsnings-siden. Dess verre klarte jeg ikke å legge til en debatt-avdeling her ennå. Debatt her på hjemmesiden er mitt langsiktige mål. Hvorfor kan ikke staten ta ansvar og opprette nettsider til saklig debatt? Og da må anonyme ytringer være mulig og lovlig, ellers kommer mye sosialt smisk og hykleri og posering og falskhet i stedet for ekte vurderinger. Egenreklame for personer med posering og smisk og hykleri er ikke debatt og er ikke seriøse forslag og ikke ekte vurderinger av saker.

Gjør noe da vel i stedet for å  si kjempeproblem.

Sitat : Dette er et kjempeproblem. En stor del av dagens meningsutveksling er flyttet over på sosiale medier. Dette er et demokratisk problem, slår Bjurstrøm fast.

12. oktober 2017 : Fant en bra vurdering av ekkokammereffekten. Vurderingen er noe tilbake i tid, og det liker jeg.

Søkeord : Dialog i sosiale medier, my ass!

25. juni 17 : Nevner dette med såkalte ekko-kammer her nå. Link :

https://www.an.no/gjensidige/media/internett/ekkokammer-falske-nyheter-er-sosiale-medier-blitt-en-trussel-mot-demokratiet-eller-er-det-bare-eliten-som-er-skremt-av-a-se-hva-folk-egentlig-mener/o/5-4-470260

Sitat : Utfordringa er å gjenoppfinne demokratiet og journalistikken for en digital tidsalder. Sitat slutt. Dette er og var en bra formulering av utfordringen. Det neste blir å gjøre noe og å komme med løsninger og forslag. Å overlate utviklingen til algoritmene og storkapitalen og reklameindustrien i USA er ikke løsninger for norsk demokrati etter min mening. Å krype langflat i beundring for og for å hylle og å dyrke f-boka er ikke løsningen for norsk demokrati. Det fører til ny-senzurisme.

Norsk presse vet hva de får og vil ha med f-boka, link : http://stavrum.blogg.no/1496998743_facebook_elsker_islamkritikk.html

En av mine meldinger på Twitter : Krev ekte ytringsfrihet slik at alle trygt kan kritisere kriminalitet og narko-mafia og nazi-bøller og farlige islamister. Støtt Grunnloven.

31. mai 2017 : Kritikk av nazismen og kritikk av nazister bør kunne skje anonymt. Ved å hindre og å motarbeide anonyme ytringer, gir deler av norsk presse støtte til kriminelle grupper og til nazister fordi slike grupper kan true motstandere til taushet. Link til radikal ytringsfrihet for folk som er sterkt mot alle former for nazipøbel-velde og alle former for pøbelvelde : https://radikalportal.no/2017/05/26/nei-nazister-blir-ikke-mindre-nazistiske-nar-de-far-spre-sin-nazisme/

Min mening der : Det er ikke noe trykk slik at det er en mengde undertrykte eller kuede nazister her i landet.
Og det er ikke et behov for å bruke runetegn på noe eller på noen steder.
Helt vanlig skrift holder lenge og hele tiden.
Jeg tror heller at det er alle som misliker nazisme som er de undertrykte her i landet.
Og jeg tror heller at det er alle som ser at nazistene er gale og dumme som er de undertrykte her i landet.
Her er det mulig å ytre seg uten å bli utsatt for vold og hevn fra nazi-siden.
Men slik vil ikke norsk presse ha det.
Det forklarer jeg grundig på min hjemmeside.
Jeg tror at anonyme ytringer er helt nødvendig slik at kriminelle grupper kan kritiseres.
Her er et godt eksempel på det.

Bilder av steinkasting i glasshus ordner norsk presse. Og Ap blokkerte meg fort på Twitter. 11. sept 16. Lett å huske da. Blokkeringsdagen.

Universitetsavisa sensurerte min respekt for ytringsfrihet og demokrati og menneskerettigheter og Grunnloven i dag. For en skam med sensurister der. Det bort-sensurerte kommer langt ned på siden her. Er med. Mye slikt sensurert er med her.

Jeg vil minne alle om dette, sitat : Grunnlovens paragraf 100 pålegg oss å legge til
rette for ein «aaben og oplyst offentlig Samtale».

Med dagens teknikk betyr dette etter min mening rett til å delta anonymt i debatter.

Sitat : Retten til anonymitet i nettdebatter er behandlet av Personvernkommisjonen som blant annet henviser til Europarådets erklæring om kommunikasjonsfrihet på nett: «Prinsipp 7: Anonymitet: For å sikre vern mot direktekoblet overvåking og for å fremme friheten til å uttrykke informasjon og ideer bør medlemsstatene respektere Internett-brukernes ønske om å ikke avsløre sin identitet,» slår Europarådet fast

Personvernkommisjonen konkluderer i Stortingsmelding fra 2009 der de har
behandlet personvern og media med:
«Etter Personvernkommisjonens oppfatning er retten til
å ytre
seg anonymt både en personvernrettighet og en rettighet knyttet til
ytringsfrihet, og derfor særdeles viktig å bevare. Samtidig er det ingen
tvil om at retten til å være anonym også utfordrer personvernet, blant
annet ved at ærekrenkelser og brudd på privatlivets fred spres anonymt
på Internett.»
Sitater slutt.

Med dagens trussel-nivå og hat-nivå kommer politiet med råd, linker :

http://www.nettavisen.no/na24/akhtar-chaudhry-anmelder-drapstrusler/3423299785.html

Sitat : For Chaudhry er det viktig at en åpen debatt blir tilgjengelig for alle i Norge.

OK : Bevis det da. Mitt bevis for hva jeg vil kan alle se her.

http://www.nettavisen.no/nyheter/sophie-elise—fikk-rad-fra-politiet-om-a-fjerne-blogginnlegg-om-mannegruppa-ottar-for-min-egen-sikkerhet/3423269352.html

http://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/mannegruppa-ottar-har-fatt-trusler-etter-a-ha-blitt-navngitt-pa-blogger/3423269575.html

http://www.nettavisen.no/nyheter/1682-truet-eller-slatt-pa-jobben/3423269382.html

Mine grundige forklaringer og mine meninger og vurderinger og argumenter  om ytringsfrihet og mine begrunnelser og flere kommentarer kommer under eller etter linkene her.

Jeg ønsker å støtte debatt og ytringsfrihet. Her er noen av mine bidrag:

Skoler og utdannelse:

Skoler og skolepolitikk. En effektiv grunnskole.

Lekser, repetisjon og øvelse.

Ansvaret for grunnskolene.Løsninger.

Videregående skoler.

Exphil bør ha pensum om velferden, atomenergi, industri og norske næringer og handelsbalansen.

Industri og jobber og verdiskaping:

Industri og jobber og verdiskaping.

Energi og energipolitikk:

Atomkraftverk. Norske atomkraftverk

Svensk atomenergi. Svenske atomkraftverk.

Finsk atomenergi. Finske atomkraftverk.

Atomenergi i Europa.

UK atomindustrien. Atomkraftverk UK.

Tyskland. Atomangst og kaospolitikk.

Belgia. Atomkraftverk.

RF. Republikken Frankrike – Atomindustrien.

Atomenergi i verden.

Russland. Atomindustrien i Russland.

Schweiz. Atomenergi.

USA. Atomkraft i USA.

Canada. Atomindustrien i Canada.

Japan. Atomenergi. Fukushima.

Vannkraft og vindkraft i NoregNorge:

Ekstraskatt på kulde og vinter, nei takk.

Monsterindustriområder.

Klimapolitikk og kunnskapshat:

Klimahysteri og kunnskapshat

Rovdyrpolitikken:

Rovdyrpolitikken.

Veier og samferdselspolitikk:

Veier og samferdselspolitikk

Politiet:

Vådeskuddspoliti er feil.

Massemordere :

Massemordere.

Narko-egoismen :

Narko-egoisme og sensurisme.

Hykleri og dobbeltbudskap.

Narkoegoisme på utstilling.

Forby narkoreklame.

Fred og forsvarspolitikk:

Forsvarspolitikk og F-35.

Fredsprisen :

Nobels fredspris

Norsk politikk. Valget 2017, 2019, 2020, 2021 til og med august :

  : https://fornuften22.wordpress.com/hjemmesittersiden-norsk-politikk-valg/

Hjemmesittersiden 2022 :

Hjemmesittersiden 2022

Hjemmesittersiden 2021 :

Hjemmesittersiden 2021

Hjemmesittersiden med oppdateringer for august og september kommer nå her her :

https://fornuften22.wordpress.com/hjemmesitter-siden-eller-kyniske-og-falske-politikere/

Mindre demokrati:

Mindre demokrati.

Senzurismen :

Senzurismen i Noreg/Norge.

Tåkepreik og tåketaktikken:

Tåkepreik.

Befolkningspolitikk og demografi, og norsk beredskap :

Befolkningspolitikk og demografi.

Dødsvirusåret 2020

Vaksineåret 2021

Innvandrere og kriminalitet :

Innvandring og kriminalitet

Jordreform og boligpolitikk :

Jordreform og arealpolitikk.

Verden, Asia, Filippinene, Europa, Norden, kaos-Sverige, USA, Ukraina, Tyskland, Hellas :  Land og stater og oppdateringer og mer legges til med link når det er mulig. Enkel navigering og linker til land og oppdateringer og nye land finnes under About.

Verden.Land og stater og mine meninger og vurderinger.

Kulturopplevelser:

Kulturopplevelser.

Religion:

https://fornuften22.wordpress.com/religion-og-debatt-og-politikk/

Kostholdsekspertene :

Kostholdseksperten for deg.

Ytringsansvar og folkeskikk :

https://fornuften22.wordpress.com/ytringsansvar-og-folkeskikk/

Kort sitat : En tvangsfinansiert statlig kringkaster som får folk til å tenke slik eliten vil at de skal tenke – eller til ikke å tenke i det hele tatt – er uforenlig med et demokrati. 

Sitat slutt, link : http://gjest.blogg.no/1482244955_nrk_et_middel_til_ens.html

Min mening og mitt spørsmål : Hvor mange TV-slaver er for hjernevasket og dopet til å forstå annet enn Farmen?

Ellers forstår jeg ikke hvorfor Russland skal med i vurderingen av NRK, men jeg er enig i tittelen og i mye.

Nytt nå 10.sept.16 : Sist jeg stemte var det på Frp, men her er jeg enig med en politiker i SV, og det tror jeg er første gang. link : http://www.vg.no/nyheter/meninger/facebook/snorre-valen-om-facebook-debatten-totalt-udemokratisk/a/23789634/

Korte sitater av det politikeren i SV mener : da er et det et politisk ansvar å begynne å diskutere hva vi kan gjøre med det.

på tide å få i gang en diskusjon om hvordan vi skal ta tilbake makten over det offentlige ordskiftet, og regulere selskaper   Sitater slutt.

Det er på tide med respekt for Menneskerettighetene for Europa her i Europa.

Ytringsfrihet for alle :

Og jeg mener ellers at en som i virkeligheten heter Abdullah Islam Muslim eller noe lignende godt kan få skrive under pseudonym for å ha en mulighet til å nå lesere som han ellers ikke kan nå på grunn av et utenlandsk klingende navn. Ytringsfrihet og menneskerettigheter bør være for alle samme hva slags navn de har og uansett familiesituasjonen og etnisk opphav.

Ekte demokrati uten ytringsfrihet er umulig.

Ekte demokrati er ikke mulig med pressefolk som dømmer livstidsdommer. På livstid utestengelse uten rett til å anke. Da er det ikke demokrati mer. Hvor er rettssikkerheten da politikere?

Det er ikke mer anonymt enn at politiet kan finne ut mye om hvem som skriver hva. Beskyttelse mot terrorister og kriminelle er helt nødvendig.

Også familien og barna til folk som ytrer seg kan bli utsatt for angrep og mobbing og hevn. Derfor støtter jeg her anonyme ytringer. Feige knep er også å nekte familiefolk med ekstra sårbare barn eller familie å ta hensyn til, å ytre seg. Feige undertrykkelsesknep og angrep på ytringsfriheten og bakholdsangrep på demokratiet er også feigt.

Noen kan ha barn med sykdommer eller handicap, og noen kan ha gamle foreldre med svak helse å ta hensyn til.

Og med alt hatet her i Norge er det ikke tilrådelig at alle ytrer seg med navn og nøyaktig adresse eller med navn og opplysninger om skoleveien til barna.

Og norske politikere bør se dette og vite at det er slik. Norge er ikke trygt nok til at alle kan ytre seg med navn og nummer og masse opplysninger. Noen vil nok bare ha en aggresiv munnbruk, men noen kan gå til voldshandlinger eller klikke helt. Norge er ikke trygt nok.

I andre demokratiske land og stater er det ytringsfrihet og kommentarfelt. Norge kan ikke og bør ikke skille seg ut som en stat og som et land med mindre åpenhet og dårligere demokrati og mindre respekt for menneskerettighetene enn i andre land.

Folk som vil innsnevre ytringsfriheten i Norge er folk som ikke er seriøse når det gjelder åpenhet og ytringsfrihet og demokrati. Da hjelper ingen navn eller titler eller kjendisstatus i lengden. Feige angrep på ytringsfriheten er feige angrep på åpenhet og på demokratiet og på menneskerettighetene i Europa.

Eksempel på sensurert bort:

Jeg mener at statsminister Jens Stoltenberg var dyktig til å formulere seg her. Det er jeg ikke noe redd for å hevde og å skrive selv om jeg helst ønsker Siv Jensen som statsminister snarest mulig. Men der vil jeg følge godt med i tiden som kommer og stadig vurdere hva FrP egentlig vil og står for. Det tror jeg mange velgere vil gjøre. Ellers tror jeg at Jens Stoltenbeg vil tape valget og at det rødgrønne regjeringsprosjektet går mot slutten. Jeg ser ingen vekstmuligheter for SV i regjering sammen med Ap. Bare det er nok til å spå over og ut for en rødgrønn regjering. Men Ap har neppe noen bedre enn Jens Stoltenberg, og da vil han nok gjøre det han kan for å redde det som reddes kan for Ap i alle fall. Den rødgrønne regjeringen tror jeg står for fall. SV i regjering går ikke ser det ut til. Jeg tror at statsministeren nå vil satse alt på Ap i valgkampen. Prosjektet med en rødgrønn regjering er nå en tapt sak vil jeg tro nå.

Eksempel slutt. Hvorfor en slik sensur? Hva var farlig?

Nytt eksempel:

Jeg skal leve av svinekjøtt og flesk og øl og 60, for jeg er norsk. Også litt fiskekaker da og lutefisk og rakfisk og rått hvalkjøtt.

Slettet og sensurert. Hva var så forferdelig galt? Var det ikke politisk korrekt nok?

Jeg er på gi og dele siden og på kunnskaps-siden. Jeg er på se -siden, for jeg er ikke blind av ideologi og fanatisme.

Navigering kan starte eller skje her : https://fornuften22.wordpress.com/about/

Om ytringsansvar og dannelse og folkeskikk og kultur:

Dum og primitiv blasfemi er ikke saklig kritikk. Hat og hets og primitivt hat er ikke saklig kritikk av noe som helst. Bølleadferd og mobbekultur og hets er ikke saklig kritikk av noe eller noen. Tegninger som lages for å le av noe eller av noen og for å styre og påvirke holdninger og følelser og oppfordre til følelser er ikke saklig kritikk av noe eller av noen. Det er da usaklig og oppfordringer til å mobbe og å hetse. Å håne noe eller noen med hets og provosering og hån og stygge grisetegninger er ikke saklig kritikk. Det er mobbeteknikk og oppfordringer til å reagere med følelsene i stedet for å tenke.
Fred og toleranse og samarbeid kan ikke bygges med raseri og med brenning av bøker og med brenning av flagg. Solidaritet og samarbeid og fred kan aldri bygges med aggressiv og dum blasfemi.

Fred og toleranse og samarbeid og solidaritet kan aldri i verden skapes med blasfemi eller brenning av flagg eller brenning av bøker.

Hat avler hat, og bøller bygger bøllekultur og stimulerer andre bøller eller mobbere.
Hets og hat skaper mer av det samme og stimulerer fram mer av det samme.

Norsk presse bør stimulere fram saklig debatt og motarbeide ubegrunnede og injurierende påstander om mennesker og motarbeide hatefulle påstander som framsettes helt uten noen beviser og uten noen forklaringer.

Da er det ikke jeg og andre som peker på de ubegrunnede påstandene som er skyldige i de ubegrunnede påstandene. Krav og ønsker om saklighet og dannelse og folkeskikk bør ikke sensureres bort av sensuristene. Norske redaktører bør ikke ha en hemmelig agenda og en hemmelig plan om å dyrke fram hat og hets og mobbekultur og bøllekultur ved å sensurere bort folk som vil ha saklig debatt og norsk folkeskikk. Hat avler hat, og bøller bygger bøllekultur og stimulerer andre bøller eller mobbere.
Hets og hat skaper mer av det samme og stimulerer fram mer av det samme.

Jeg er mot stalinisme og mot ensretting og mot sensur.
Men jeg er for et minimum av moderering og for å hindre og å stoppe misbruk av ytringsfriheten.
Jeg nevner på nytt at respekten for virkelig ytringsfrihet for folk flest og i kommentarfelt bør respekteres like mye i Oslo som i Moskva.
Det er like mye respekt for Menneskerettighetene og ytringsfriheten i Oslo som i Moskva som er mitt krav akkurat her og nå.
Det er bedre at folk kan kommentere i norsk presse og få ytringsfrihet i norsk presse enn at folk må fortelle verden på engelsk at det er undertrykkelse av ytringsfriheten her i landet.
Det er nok av presse med ytringsfrihet, og det vil helt sikkert finnes muligheter til å fortelle verden om undertrykkelse i Noreg/Norge.

En vaskeekte kranglefant.-  Min kommentar på Universitas 8.mai 16:

Selvsagt underholdende lesestoff og kjendis-stoff dette her uten at jeg vil sammenligne med annen journalistikk eller annen underholdning noe sted.
Så hyggelig at det ennå finnes personer med mot og mening, men jeg er nå mest opptatt av selve meningene og vurderingene og argumentene og forklaringene og av retten til anonym debatt for folket og ikke minst for studenter.
Norsk presse bør støtte ytringsfrihet for alle og slutte med livstids-dommer på sparket omtrent.
Og studenter bør kunne mene og ytre seg anonymt i hele norsk presse i kommentarfelt, og gjerne med dette systemet her. Da slipper studenter å engste seg for mobbing og trusler og hets og tukling med karakterene eller urettferdighet eller problemer på arbeidsmarkedet.
Selv kan jeg faktisk skrive under mitt rette navn slik mitt inntektsgrunnlag er nå på min alder.
I solidaritet med ansvarlige foreldre og studenter og arbeidsløse og arbeidssøkere og folk som engster seg for å bli mobbet velger jeg å skrive anonymt. Ytringsfriheten bør være for alle. Fint at det er slik her nå.

Er det noen som er interessert i saklig debatt?

Jeg ser her at Kjetil Rolness
slipper til med spørsmålet.
Fint om jeg ser mange svar også.
Og studenter bør oppmuntres til selvstendighet og frihet og selvrespekt og selvtillit.
Det skal jeg markere så alle ser det.

Prisen til en modig soldat: 10. mai 2016

http://www.nettavisen.no/na24/robert-mood-mottok-fritt-ords-pris/3423222687.html

Fra Nettavisen: Under en høytidelig seremoni tirsdag kveld mottok generalløytnant Robert Mood (57) Stiftelsen Fritt Ords Pris for 2016.

Så fint og så fortjent.

http://www.nettavisen.no/nyheter/fritt-ords-pris-til-robert-mood/3423202800.html

Jeg legger nå til at jeg er helt mot at norske soldater skal dra til Irak eller Syria eller Jordan. Norske soldater er nå så få i antall at alle bør være her i landet for å styrke forsvaret her i landet eller i allierte land i Europa hvis og når det er den beste løsningen. Plasser og ha norske soldater her i landet mener jeg.

http://www.nettavisen.no/nyheter/utenriks/mood-forsvarer-norsk-syria-oppdrag/3423223302.html

2011.08.22 Nettdebatt om nettdebatt under fullt navn

Mine kommentarer der:

Folk kan være redde for sin sikkerhet og for sikkerheten til barna og folk i familien.
Akkurat nå etter massedrap og vold mot uskyldige ungdommer må alle foreldre ha lov til å tenke på sikkerheten til barn og unge.
Dette er ikke rett tidspunkt til å rope opp om mindre sikkerhet for de unge og de uskyldige når voksne ytrer seg.
Og det kan ikke være slik at folk må ha en fin tittel som stipendiat eller forsker eller statsansatt for å få lov til å ytre seg litt.
Folk i ledende stillinger og i offentlige stillinger og i aviser og redaktører har da nok makt i dagens Norge.
Om demokratiet skal bli bedre og styrkes, må andre enn eliten og andre enn folk med fin utdannelse og fine jobber og fine titler få lov å ytre seg slik at det blir meningene og argumentene som blir det sentrale i stedet for titlene og prestisjen ved en jobb eller stilling.
Og hva som bør kalles bunnsjiktet kan diskuteres.
Kanskje snobber i fine stillinger blir det absolutte bunnsjikt med den forakten for ytringsfrihet og demokrati som vi aner eller muluigens skimter nå?
Jeg viser til dette:
Nettdebatten er et bunnsjikt, som har liten kontakt med den mer
innflytelsesrike politiske debatten mellom politikere, organisasjoner og
akademikere.
Sitat slutt.
De som vil hindre debatt på nett med alle slags merkelige begrunnelser og påskudd kan muligens kalles bunnsjiket i demokratiske holdninger.
Og skal alle nå stå fram med navn og bilde og adresse, så er det naturlig å kreve at alle kilder som alle journalister bruker står fram med navn og bilde og adresse.
Skal ekstreme krav stilles til noen få amatører som ytrer seg litt på nett, så bør det stilles enda strengere krav til proffe journalister.
Navn og adresse på alle personer som er kilder bør i avisen.
Klasseforskjellene i ytringsfrihet bør avvikles nå.
Nei til klasseskiller i ytringsfrihet.
Ytringsfrihet for alle nå.
Si nei til klasseskille i ytringsfrihet.

Men så tydelig som den fjerde statsmakt opptrer nå for å kjempe for å beholde sitt eget ytringsmonopol har ikke jeg sett det tidligere.
Det er nå store og nye muligheter for mer deltakelse og bedre meningsdannelse og mer debatt for folk flest.Internet og kommentarfelt og debatt og ytringer er og var mulig.
Og så kommer sensuristene med stadig mer sensur.
Den fjerde statsmakt markerer sin makt og sin vilje til makt.
Kanskje den største maktdemonstrasjonen før et valg her i Norge noen gang?
Vurder det selv.
Norge trenger journalister og pressefolk som er positive til ytringsfrihet og ekte demokrati.

Mitt forslag er at det opprettes debattforum
der det modereres så mye at de styggeste utslagene av stråmannargumentasjon og
udokumenterte påstander og skittkasting og antydninger av ønsker om at andre
skal dø og hetsing av religiøse grupper og ekstremt ufine personangrep med
diagnoser og lignende og omskrivinger og skjellsord blir moderet bort.
Og vurderinger av religion kan foregå helt uten blasfemi og provokasjoner og
hetsing.
Og navn er en stor fare og blir et stort problem om ikke adresse også benyttes.
Jeg viser til min bekymring over at norske foreldre og familiefolk nå kan miste en fin mulighet til å ytre seg om skole og undervisning og om politikk uten at skolebarn av den grunn blir forfulgt og mobbet.
Og uten at noen angriper feil person på grunn av navnelikhet.
Den såkalte fakebook er og blir feil krav.
Bare let og søk etter opplysninger om misbruk av Facebook som er og blir slik at ordningen også på folkemunne kalles fakebook.Det er faktisk mange ennå som lever i ekteskap
og med barn her i Norge.
Og et langt samliv i ekteskap bør ikke bli vanskeligere enn det allerede er,og
barna bør vi ta hensyn til.
Og om mor engster seg for trusler og vold mot barna om far deltar i debatt?
Da bør deltakelsen i debatter være anonym.
Barneforeldrene i Norge bør ha en mulighet til å ytre seg samme hvor de bor i
landet iog selv om de ikke er i en maktposisjon.
Det er i alle fall uansvarlig å utsette barna for fare.
Nok uskyldige ble drept nå eller skadet,og de var unge nok.
Hvor mye opplysninger skal kreves om de som skal ytre seg?
Kanskje noen med det samme vil ha navn på barna og ruten til og fra barneskolen?

Folk som hadde noenlunde likt navn med massemorderen og bombeterroristen fikk det vanskelig nok.
Til og med om bosted bli oppgitt, kan helt uskyldige personer få store problemer, og muligens da også barn og ungdommer.
Fordi flere andre har samme navn som jeg har, ble det ofte nok ubehagelig nok for meg med masse feiloppringinger og mas og regninger for siloslått selv om jeg ikke har bondegård og sinte folk som påstod at jeg hadde en bil til salgs, og de ringte og ringte og påstod at det var min bil og jeg som skulle selge bil. Truende nok.
Hva kan ikke da skje ellers?
Den fjerde statsmakt i Norge er nå tydeligere på maktjakt enn noen gang før.
Og det kan så absolutt bety svekkelse av velgermakt i Norge.

Denne debatten gjelder langt mer enn meg og min familie.
Jeg deltok tidligere i debatter der jeg ikke var registrert, om jeg nå skjønner dette med å være registrert på riktig måte.
I lang tid ønsket jeg å delta i debatter slik at jeg kunne bruke mitt navn slik det står i mitt norske pass.
Men etter massedrap på norske ungdommer, har jeg forandret mening.
Nå mener jeg at sikkerhet og trygghet for barn og ungdommer i Norge er så viktig at jeg bør delta i debatter som fornuften ennå en stund,og ikke minst i solidaritet med alle barneforeldre i hele Norge.
Dette er ikke tiden for å svikte familier og ikke tiden for å svikte sikkerhet og trygghet for barn og unge.Så langt derifra.
Nå er jeg registrert som deltakeren fornuften 22.
Det vil jeg fortsette med en periode.
Slik mener jeg at jeg kan vise solidaritet med foreldre og familier i Norge i dagens situasjon.
Vi trenger ikke nye klasseskiller i Norge.
Ytringsfriheten bør være for alle som bidrar med sømmelighet.
Ytringsfriheten bør også være for arbeidssøkere og familiefolk og for folk med liten utdannelse og for de arbeidsledige og for folk som trenger støtte fra NAV.
Nei til nye klasseskiller.

Jeg fant ikke ditt innlegg der du nesten krever at jeg oppgir navn og bosted og antall barn og slikt.
Jeg er en av de som har familie å ta hensyn til.
Og jeg ber om forståelse for at noen også har barn med forskjellige handicapp og lyter slik at det noen ganger er behov for større beskyttelse og mye større trygghet enn det vanlige.
Bør foreldre som har barn med spesielle behov for trygghet da stenges ute fra debatter på nett?
Og jeg ser at andre fint får med argumentene om at det er viktig å beholde jobben.
Men det er også viktig å beholde helsen på jobben og å slippe mobbing på arbeidsplassen.
Nei til klasseskille innen ytringsfrihet.
Nei til nye klasseskiller og undertrykking.

Mobbing og stygg mobbing rettet mot norske
skolebarn på skoler og på skoleveien skjedde. At barna til regjeringsmedlemmer
er eller var rimelig trygge kan ha sammenheng
med bosted og status og nærmiljø.
Den tryggheten vil ikke gjelde for alle skolebarn i alle miljø, og så absolutt
ikke uansett hvem foreldrene er.
Ytringsfriheten i Norge bør sikres for alle barneforeldre ved at
barneforeldrene kan delta i debatter for eksempel her uten å oppgi navn og
bostedsadresse.
Å bare oppgi navn kan medføre at helt uskyldige personer angripes selv om de
ikke ytrer seg om noe på grunn av at mange i Norge faktisk har samme navn. Og
det kan ramme uskyldige barn.
Jeg viser her til de problemene og det store ubehaget noen fikk på grunn av
navnelikhet med en massemorder. Jeg vil ikke nevne navnet på en bombeterrorist
og massemorder, men det var ubehagelig nok for noen å ha et lignende navn.

Og så blir spørsmålet om noen er så redde for sine motiver at de går rundt og rundt og maser og messer for å skjule sine motiver.
Viser til:
Forøvrig synes jeg det er merkelig at enkelte debattanter er så redde for sine egne meninger at de ikke tør å vedstå seg dem.
sitat slutt.
Jeg kan faktisk ikke se redelige motiver for å kneble debatt og ytringsfrihet så lenge debatter kan modereres.
Og arrgumentene for at folk skal få lov til å ytre seg uten å oppgi navn og gateadresse er her i denne debatten.
Argumentene og forklaringene er her og kom.
En debatt om motiver blir vanskeligere.
Men et godt demokrati og reell ytringsfrihet for flest mulig mennesker hører sammen.
De som ønsker akkurat det har selve det gode demokratiet og frihet og ytringsfrihet som mål og motiv.
Og så er det motivet sikkerhet og trygghet for barn og unge.
I dagens situasjon bør folk klare å se det motivet og det behovet.
Hva er motivene for de som ikke vil se behovet for ytringsfrihet for alle?

Nei du finner ikke belegg for noe jeg ikke mener i det jeg skriver.
Og nå er det slik at jeg selv bruker mine ord for å skrive det jeg mener.
Men det er utrolig hva andre kan finne på å legge i andre sine ord.
Hvem kunne vite at en norsk massemorder ville drepe mange uskyldige ungdommer på Utøya?
Trusler finnes selv om vi ikke kjenner til truslene akkurat i øyeblikket.
Jeg måtte betale fartsbot to ganger i mitt liv. Og jeg slulle hjem til min kone etter en uke på jobb borte hjemmefra.
Takk for sist sa de hyggelige politifolkene andre gangen på samme sted og til samme tid. Og en gang glemte jeg sikkerhetsbeltet,og akkurat da stod de der. Surt når du glemmer det bare en gang.
Og skatten min har jeg betalt, og du finner meg ikke i noe strafferegister. Kutt ut antydninger om at jeg er kriminell.
Kutt ut dårlig skjulte antydninger om ungdomssynd.
Mine synder skrifter jeg i en kirke av og til, og det er slikt som har med kristen tro å gjøre. Veldig fornuftig det med kristen tro ser du.
Det er ikke spørsmål om hvem som kan true barn og ungdommer.
For det kan alltid finnes noen slike som skyter og bomber eller bruker kniv eller øks eller hagle eller mange vonde ord.
Legg av primitive hersketeknikker før du blir avslørt.
Men nå er klokken der, og jeg er snart klar for tur i natur.
Les alt jeg skriver da vel. Bare søk.

Det er ikke noe å vente på.
Og jeg mener fortsatt at det er og var bra at du kom med din mening i Aftenposten selv om jeg nå er mer uenig med deg enn det jeg ville være tidligere på grunn av en massemorder.
Og jeg er mot at ytringsfrihet skal fordeles slik at ytringsfriheten blir nesten bare til den ytrende klasse, men ikke til den kneblede klasse som må nøye seg med muntlige utsagn her og der.
Ytringsfriheten bør være for alle og uten et kunstig klasseskille. Vi bør ikke skru klokken tilbake nå.
Jeg kom med mange innlegg her slik at mine meninger og argumenter er klare nok.
Og ellers er det flere andre som kommer til en lignende konklusjon som den jeg kom til. Folk må få lov til å debattere under pseudonym eller nic.
Men for å presisere:
I lang tid ønsket jeg å delta i debatter slik
at jeg kunne bruke mitt navn slik det står i mitt norske pass.

Men etter massedrap på norske ungdommer, har jeg forandret mening.

Nå mener jeg at sikkerhet og trygghet for barn og ungdommer i Norge er så
viktig at jeg bør delta i debatter som fornuften ennå en stund, og ikke minst i
solidaritet med alle barneforeldre i hele Norge.

Dette er ikke tiden for å svikte familier og ikke tiden for å svikte sikkerhet
og trygghet for barn og unge.Så langt derifra.
Og om noen vurderer dette annerledes, så skal jeg ikke bli sint for det.
Takk for oppmerksomheten i denne debatten nå.

fornuften22

Takker ellers Magne Lindholm og Aftenposten for at jeg kan komme med mine argumenter og meninger om problematikken.
Magne Lindholm vil sikkert lese mine motforestillinger og vurdere sine egne meninger og standpunkter fortløpende og la seg påvirke av andre slik jeg lar meg påvirke av andre.
Tidligere mente jeg at alle bør skrive under riktig navn og gjerne slik at bostedskommunen blir oppgitt.
Og mine barn er nå tenåringer, men etter massemord og bombeterror i Norge har jeg justert mine synspunkter.
Jeg er nå sterkt for at alle barn og ungdommer i Norge får bedre beskyttelse og mer trygghet på alle måter.
Mine personlige ønsker om å ytre meg med navn bør vike nå, og i solidaritet med andre vil jeg fortsette å skrive anonymt en god stund ennå.
Og mine begrunnelser kom jeg med.
Det er moralsk forkastelig at norske aviser nå vil forsøke å hindre demokratisk debatt i Norge.
Selvfølgelig vil god nok moderering kreve ganske mye.
Så spørst det om pressen mener at ytringsfrihet og demokrati fortjener
gode debatter med god nok moderering.

Noen kaller altså Facebook for fakebook.
Og jeg leste om mange problemer med den såkalte Facebook.
Takk for linken.
Jeg oppfordrer ellers alle til å sjekke om det finnes negative konsekvenser ved å bruke sosiale medier som ikke godt nok ligger inn under norsk lov.

Mer om Fake-boka:

Sitat fra Nettavisen nå i dag 28.mai 16: Å legge ut hvor man står politisk, religiøst eller andre interesser kan også med fordel droppes. Det gir bare Facebook en bedre idé om hvordan de kan bombardere deg med «tilrettelagt» reklame. Direkte link: http://www.side2.no/aktuelt/8-ting-du-yeblikkelig-br-fjerne-fra-facebook-profilen-din/3423228662.html

Politisk debatt og ytringsfrihet i norsk presse bør ikke være basert på Fake-boka hvis det er slik og så farlig at folk ikke kan ha en religion og ikke kan ha meninger om politikk. Store deler av norsk presse er tydelig mot åpenhet og mot demokrati og mot ytringsfrihet etter min mening. Og en del av dette er styrt av tilfeldigheter og mote og Fake-boka og ensrettende mote. La folk få ekte ytringsfrihet nå. Hvor er Pen-klubben da?

Se nå alle advarslene mot Fake-boka.

Oslo Freedom Forum 2016?  https://www.civita.no/2016/05/19/oslo-freedom-forum-2016

Og Twitter og Fake-boka brukes til å hindre ekte ytringsfrihet her i landet. Og norsk presse advarer mot å slippe ut meninger om politikk og religion på Fake-boka. Hvor er de ekstreme hyklerne? Hvor er alle de som vil hindre ekte ytringsfrihet her i dette landet?

Jeg har en mistanke om hvor mange av de var nå nettopp.

Jeg må fortelle her fordi det er for lite ekte ytringsfrihet her i dette landet. Her. Siste skanse. Slik er det for mange nå her i landet. Disqus er mulig noen få steder. Jeg har noen ytterst få lesere her, og WordPress er ytringsfrihet over mot det teoretiske slik det blir her nå.

Kommentarfelt borte og sensurert bort for lenge siden og ikke tilbake. Jeg sjekket i dag. Men jeg tok en kopi av min kommentar, og de fleste språkfeilene rettet jeg nå i dag 28.mai 16.

Dess verre stanset og borttatt og bort-sensurert kommentarfelt:

Min kommentar: Tydelig metanfornektelse her i norsk presse. Metanfornektelsen her i Noreg/Norge blir bare mer og mer tydelig. Det er en veldig tydelig metanfornektelse når skiferoljeindustrien og skifergassindustrien i USA kalles klimavennlig. Dette er etter min mening veldig oppsiktsvekkende og tydelig. Metangass er en veldig kraftig drivhusgass og så kraftig som drivhusgass at til og med FN nevner det. Metanfornektelsen er uvitenskap. Fornektelsen av de store metanlekkasjene og de store metanutslippene på grunn av skifergasindustrien og på grunn av skiferoljeindustrien og annen gassindustri er uvitenskap og propagandavitenskap.

Nå er det ikke slik at jeg frykter en klimaforbedring i Norden med et noe mildere klima og en lenger vekstsesong i landbruket og bedre levekår for planter og skog i Norden. Jeg er ikke ute etter å piske opp angst for en mulig positiv klimaforandring her i Norden. Min bekymring er uvitenskapen og bløffinga og fornektelsene og lureriet og en propaganda som vokser og vokser med bløff og fortielse og fornektelse av fakta. Min bekymring er selve kunnskapshatet her i landet og hvordan uvitenskap og faktafornektelse øker og vokser på bekostning av kunnskaper og fakta og ekte vitenskap. Propagandavitenskap er ikke en naturvitenskap på annen måte enn at det har med mennesker å gjøre og den delen av naturen. Men propagandavitenskapen dreier seg ikke om naturen utenfor menneskene.

1.6 milliarder kroner som tilhører det norske fellesskapet og folket og barn og unge og syke og gamle mennesker her i landet er mye penger. Maktmisbruk og ekstremsløsing av det folket eier er ekstremt umoralsk. Fornektelsen av den fallende oljeprisen og fornektelsen av situasjonen for Noreg/Noreg er ekstremt umoralsk. I dagens situasjon bør ikke en norsk minister stikke til utlandet med penger som folket her i landet eier i fellesskap.

Sitat fra norsk presse, og sitatet kan trolig brukes som søkeord:

Det skjer samtidig med at USA gjør seg mindre avhengig av kull og finner sin egen, mer klimavennlige skiferolje- og gass.

Hva vil egentlig PEN-klubben?  Noen kommentarer fra meg i kommentarfelt:

På ett punkt er jeg helt enig med William Nygaard. Sitat:

mediene har selvfølgelig et ansvar for å påse at synspunktene ikke blir formidlet som propaganda egnet for ytterligere rekruttering med voldshandlinger som resultat, sier Nygaard Sitat slutt. Problemet da blir å finne de rette til å bedømme det som skjer. Hvem skal da sjekke og kontrollere pressen? Hvem skal overvåke og sjekke at norsk presse ikke blir misbrukt til propagandaformål og til å spre propaganda for noe ulovlig eller for ulovlige aktiviteter? Norsk PEN bør gi svarene nå.

Her er det ekte ytringsfrihet for folk flest. Her er det ikke navnet og status eller hudfargen eller rikdommen som teller. Her kan folk ytre seg ganske fritt uten å bli sensurert av arbeidsgiveren eller familien eller kundekretsen. Tenk på det i Norsk PEN. Tenk på om Norsk PEN kan støtte virkelig ekte ytringsfrihet for alle og slik at alle kan være trygge og ikke frykte angrep på seg selv eller barna og ikke frykte at barna mobbes. Tenk på det alle kjendiser og berømte. Husk anbefalingen fra Europarådet. Tenk på det alle som absolutt vil posere og ytre seg med reklame for seg selv. Her er det mulig å la sak og vurderinger være og bli det viktigste. Kan kjendisforfattere akseptere det?

Stengt ute på livstid på og fra og med første forsøk på å kommentere:

ABC stengte meg helt ute straks fordi jeg ikke er klimahysterisk og helt uten noen andre grunner. Klimahysteri og amatørtilsatte der etter min mening. Det er det mest ekstreme jeg har sett til nå. av hurtigsensur. Det absolutt mest hysterisk ekstreme jeg har sett til nå, Hurtigsensur der.

ABC. sensur 1 2 3.

Klimahysteri og amatørtilsatte der etter min mening. Det er det mest ekstreme jeg har sett til nå av hurtigsensur. Det absolutt mest hysterisk ekstreme jeg har sett til nå, Hurtigsensur der.

En av mine kommentarer i fjor eller for ca 7 måneder siden:

Jeg tolker deg slik at du er sterkt mot ytringsfrihet.
1-Den viktigste grunnen til å skrive anonymt nå er støtte til selve ytringsfriheten her i landet.
Da gjelder det også støtte til Europarådet og Personvernkommisjonen her i landet og til det prinsippet Europarådet støtter.
2-Jeg har samme navn som flere andre og også noen i samme kommune eller i nabokommunen.
Hvorfor skal jeg påføre andre problemer når jeg kan skrive anonymt?
Jeg får mail og brev og telefon som ikke skal til meg fordi flere har samme navn.
3-Hvorfor skal jeg utsette mine barn for fare og trusler?
Hvorfor skal min kone risikere å få problemer i arbeidslivet?

Du vet helt sikkert hvorfor folk må og bør skrive anonymt.
Fakeboka er egenreklame og personfokusering.
Det er feil her.
Debatt og saklig debatt og selve vurderingene og argumentene og forklaringene og fakta er det viktigste og ikke bank-konto og hudfarge og penger og sosial status.

Hvorfor er du redd ekte ytringsfrihet og saklig debatt med vekt på argumenter og begrunnelser?

Norske partier bør støtte debatt og retten til anonyme ytringer. Hva er egentlig hindringene? Er norske politikere lammet av angst for pressemakten og sensuristene i norsk presse? Lederen av Ap er i alle fall modig nok til å være kristen helt tydelig. Null tåkepreik der om det.

Min kommentar :

Det er modig av lederen i Ap å stå fram med kristen tro.
Jeg ser hva slags reaksjoner og svar jeg får i kommentarfelt.
Jeg ser at jeg ble utestengt fra deler av pressen, men der er det nå lukket og stengt for alle som er så kritiske at det er best å skrive anonymt.
Jeg tror på Jesus.
Jeg ser ofte raseri og hat på grunn av det.
Jeg er helt sikker på at jeg ble diskriminert av noen folk i norsk presse.
Anonyme kommentarer bør være lov slik at kriminelle bander og narkobander ikke kan true folk til taushet.
Hvem styrer egentlig den lukkede pressen nå?
Eller hvem truer noen?
Hvorfor krever ikke Ap mer demokrati og mer åpenhet og rett til ytringsfrihet for alle og også slik at kriminalitet kan kritiseres?

Derfor bør det være åpne kommentarfelt med muligheter til å kommentere anonymt slik at folk kan korrigere feil og bidra med kunnskaper og fakta. Og da er det kunnskaper og fakta og begrunnelser og forklaringer som er det viktige og ikke et kjent ansikt og ikke kjendis-status eller suget etter å bli likt av andre uansett og selv om det da må brukes triks og løgner og ekstrem smisking og tåkepreik for å bli likt av så mange som mulig. De gode vurderingene og sannhet og fakta er viktigst.

Sensuren hos forskning no :

Mitt svar på sensuren:  Her var sensuren rask denne gangen.
Da mangler bare livstidsdommen da og total knebling på livstid fordi jeg krever respekt for ytringsfrihet og Personvernkommisjonen og Europarådet og Menneskerettighetene som faktisk står på trykk i den norske lovsamlingen.
Holdningen her er en skam for norsk forskning. 

Sensuren hos forskning no : Eksempel på hva de sensurerer der: Navnet er da ikke meningen og vurderingen.

Det du skriver her er i strid med anbefalinger fra Personvernkommisjonen og i strid med Menneskerettighetene og i strid med vurderingene fra Europarådet.
Dette begrunner jeg grundig på min hobby-hjemmeside.
Sensurismen er feil.

Alle eksemplene på sensur og alle eksemplene på sabotering av ytringsfriheten og alle eksemplene på undergraving av demokratiet og Europarådet kommer på min hobby-hjemmeside.
Utestengelse på livstid uten rett til forsvar vil selvfølgelig bli omtalt på min hobby-hjemmeside.

Navnet er da ikke meningen og vurderingen.

Et navn er da ikke meningen og vurderingen.

Et navn er da ikke meningen og vurderingen.  Sitat av det som ble sensurert bort slutt.

Sensuristene og fanatikere var der for å motarbeide Menneskerettighetene og Europarådet og Personvernkommisjonen og demokratiet.

Og sensurister er ute etter mange, og sensuristene er ute etter kunstnere og sangere. Jeg husker godt at noen ikke kunne tåle Harper Valley på norsk.

Jeg husker at folk mislikte sterkt en sang om Harpedalen og tilsynet for høg moral.
Link:
http://no.wikipedia.org/wiki/Harper_Valley_PTA
Å så forferdelig dette var en gang. Men sangen ble ikke stoppet, og det er bra.
Kunstnere og sangere og forfattere kan ikke og bør ikke satse alt på å være de stilleste i landet.
Er det kunstens oppgave?
Å være de forsiktige og glatte og stille?
Er det pressens krav til kunstnere?

Og om det var en russ som skrev en slik rotekte Rotmo-tekst i ei russeavis?
Hvor mange ville da bry seg?
Jeg tenker selvfølgelig på den teksten der noen nå roper opp om rasisme.
Jeg vil fortsatt ha glede av høvlevrøvleriet og førarkortet.
Det kom mye morsomt fra Hans Rotmo selv om han kunne oppfattes som venstrevridd i mange år.
Som artist og kulturmenneske bør Hans Rotmo så absolutt få heder.
Boikott og svartelisting av Hans Rotmo nå er helt absurd og latterlig.
Og jeg regner meg som kristen, og jeg liker ikke aggresiv nyateisme eller hets mot de kristne i Norge.
Jeg vet faktisk ikke hva Vårres jul egentlig dreier seg om.
Og om det er kritikk av kristendommen her i Norge, så er ikke det noe nytt her i landet.
Jeg registrerer at noen misliker Hans Rotmo og en del av det han står for.
Men svartelisting og boikott av en artist eller tekstforfatter er å gå veldig langt.
Kunstnere og viseforfattere kan da ikke satse på å være de stilleste i landet.
Jeg skal ikke støtte boikott av en herre som sannsynligvis laget den morsomme sangen om bildilla eller høvleriet med mer.

Og neida, neida, jeg er ikke enig med Hans Rotmo, og jeg vil ikke formulere meg slik han gjør, men han er kunstner. Og boikott og sensur av kunstneren Hans Rotmo er typisk norsk sensurisme. Da ser jeg en typisk norsk sensurisme og må spørre om det er typisk norsk å være sensurist, i visse kretser i alle fall?

Sensuristene er og var ute etter mange i mange år og på mange måter selv om saken var kunst og kultur.

Link og søkeord: http://www.adressa.no/kultur/article11251042.ece

Det er ytringsfrihet i landet her, og hadde noen demonstrert eller vendt ham ryggen under konserten i kveld, hadde jeg skjemtes, fastslår Bente Brandsjø (45) fra Steinkjer.

I etterkant har han beklaget formuleringen «muslimer er en miljøforurensning i Europa».

Så er det de sensuristene som vil sensurere bort nynorsk. Det er ikke tvil om de sterke ønskene om sensur her i landet.

Så vil jeg nevne at jeg ofte skriver kommentarer på nynorsk fordi jeg svarer andre som bruker nynorsk. Og jeg må sjekke mange ord mange ganger. Spesielt vanskelig er det å skrive Noreg hele tiden.
Men jeg ønsker å vise veldig tydelig at jeg er så ekte norsk at jeg respekterer alle i Norge samme hvilken landsdel de kommer fra og samme hvilket fylke og samme hvilken kommune de bor i.
Så dette med respekt for mine landsmenn og kvinner er etter min mening veldig viktig.
Når noen skriver en kronikk eller et leserinnlegg på nynorsk, kan jeg også vurdere situasjonen slik at jeg bør kommentere på nynorsk.
Ellers finner jeg av og til nyttig lesestoff på nynorsk om for eksempel matematikkfaget og skole og undervisning.
Jeg finner det helt galt at folk i nynorsk-kommunene eller i enkelte deler av Norge skal oppleve å bli mindre verdsatt og direkte diskriminert bare fordi menneskene der holder på sitt rotekte norske talespråk og sin norske kulturarv.

Men også der viste sensuristene fram seg selv med krav om å sensurere bort nynorsk. Og derfor startet jeg i protest å skrive Noreg/Norge for å protestere mot sensurering av den nynorske navneformen.

Selvfølgelig er det ikke nytt at noen vil sensurere bort folkelig mål :

Hitler får tilbake nynorskstilen  Lastet opp 31. okt. 2010

whttps://www.youtube.com/watch?v=cVzA3mykoXQww.youtube.com/watch?v=cVzA3mykoXQoutube.com/watch?v=cVzA3mykoXQ

Og litt jamvekt :

Are Kalvø – Kåseri om nynorsk

https://www.youtube.com/watch?v=s7https:// https://www.youtube.com/watch?v=s7olTWEIwAIyoutube.com/watch?v=s7olTWEIwAI

Krev nynorsk i et nytt Vestlandsfylke. Stopp sensuristene nå. Gjør det for å få en motvekt til alle som vil sensurere bort nynorsk og alle nynorskhatere i Oslo. Link :

http://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/rogaland-hordaland-og-sogn-og-fjordane-slar-seg-sammen-til-et-fylke/3423262793.html

Så er det alle sensuristene som ble sinte da politiet og justisministeren ytret seg med en film : Noen av mine kommentarer til den saken :

Politiet og justisministeren bidro til åpenhet og demokrati og kommunikasjon på en fin måte med en delvis sabotert film. Det er trist med sabotasjen og de merkelige fremmedelementene i filmen.

Politiet og justisministeren framstår fint og på en grei måte i filmen.

Justisministeren viser mot og handlekraft. Det er bra. Selve filmen skjemmes mye av fremmedelementer som ser ut som sabotasje av filmen. For eksempel trommelyd og svart bakgrunn på en rulletekst og noen innslag fra TV. Kutt ut fremmedelementene.

Nå kan også velgerne og folket se alle som skriker opp om sensur og knebling her i denne saken. Det er da selvfølgelig i et demokrati at både politiet og justisministeren skal ha ytringsfrihet selv om de ytrer seg i en film.

Regjeringen bør gjøre mye, mye mer for ytringsfriheten her i landet.

Politiet gjør og gjorde helt klart arbeid og innsats. Justisministeren som intervjuer vinkler dette helt rett og på rett måte. De gode resultatene kommer på grunn av arbeid i politiet og politisk arbeid. Begge deler. Politiet bidrar til åpenhet og demokrati med og i filmen. Justisministeren vinkler dette rett i filmen.

Norsk politi bidrar i og med medvirkning i filmen og bidrar på den måten til ytringsfrihet. Politiet gjør og gjorde helt klart arbeid og innsats. Justisministeren som intervjuer vinkler dette helt rett og på rett måte. De gode resultatene kommer på grunn av arbeid i politiet og politisk arbeid. Begge deler. Politiet bidrar til åpenhet og demokrati med og i filmen. Justisministeren vinkler dette rett i filmen.

Det er fint at politiet og justisministeren støtter ytringsfriheten og viser dette i praksis med en film. Politiet bør ikke sensureres til taushet.

Som du ser så slipper politiet til i og med en film sammen med justisministeren. Som du ser så blir ikke den filmen helt sensurert av pressen. Politiet bør ha ytringsfrihet. Jeg kan ikke se at politiet og justisministeren har gjort noe galt ved å bruke ytringsfriheten. Justisministeren og politiet opptrer helt greit og ryddig i filmen.

Sensurist-tull fra deg og dumme angrep på ytringsfriheten fra deg her i kommentarfeltet.

Det er et godt tegn at norsk politi har åpenhet her og kan ytre seg fritt uten stadige forstyrrelser og overstyring av såkalte pressefolk.

Mer usaklig tull fra deg. Ytringsfriheten er også en rett til å lage en film og ytre seg slik. Dine ønsker om sensur av politiet er en skam og et angrep på normale friheter her i landet.

Kravene om sensur og knebling nå er en stor skam.

Filmen har feil og mangler og ser delvis sabotert ut. Men justisministeren selv og noen i politiet opptrer greit og støtter åpenhet og ytringsfrihet i praksis. Slik bør det være i en demokratisk stat med åpenhet og ytringsfrihet. Knebler-bandene rykker nå ut og avslører seg selv. Sensuristene rykker ut og avslører sine holdninger.

Du kommer med det typiske Nord-Korea argumentet. Det er bare tull og usaklig tull. Det er et godt tegn at norsk politi har åpenhet her og kan ytre seg fritt uten stadige forstyrrelser og overstyring av såkalte pressefolk.

Alle ser hva jeg mener og skriver. Ditt spørsmål her er bare hersketeknikk fra deg og avsporingsforsøk fra deg. Det ser ut som typisk akpml-teknikk.

Avslør knebler-bandene og sensuristene. Krev mer åpenhet og bedre demokrati. Det er fint at politiet ytrer seg i en film og bidrar til åpenhet og ytringsfrihet.

Jeg stemmer opp selve ytringsfriheten her, og jeg skriver anonymt for å vise i praksis hva jeg støtter. Justisministeren og Frp blir motsagt og avbrutt og kneblet ofte og mye. Hva skal knebler-bandene gjøre nå da for å få til sensur? Ingen har rett til å avbryte og å forstyrre politiet og justisministeren i et innlegg og forklaringer de selv kommer med.

50 000 er småpenger når det er støtte til, ytringsfrihet og mangfold og åpenhet og demokrati.

Demokratiet trenger beskyttelse mot knebler-bandene.

Prøver du å hindre ytringer med diagnoser av andre som mener noe?

Noen i politiet ytrer seg i en film. Her i landet er det frivillig. Jeg er ikke i tvil om at flere i politiet bidro mye til positive resultater. Det bør politiet og tilsatte der ytre seg om. Politiet bidrar her til åpenhet og ytringsfrihet. Bra. Og knebler-bandene viser seg fram med hyl og krav om sensur og knebling og med krav om å stoppe åpenhet og ytringsfrihet.

Klipp fra TV-selskaper er stygge feil i filmen og sabotasje av filmen. For demokratiet er det bra med bedre balanse og mer mangfold. Justisministeren bør ha rett til å forsvare seg mot hylende angrep. Og som du nevner. Ingen har pekt på betydelige feil eller faktafeil i filmen eller i rulleteksten. Ikke det jeg har sett til nå.

Det jeg ser er hylende krav om at justisministeren ikke skal få ytre seg. Det jeg ser er at mange angriper ytringsfriheten.

Justisministeren og regjeringen og politiet bør og skal ha ytringsfrihet.

Tull. Du snur dette opp ned. Politiet og justisministeren bidrar i praksis til åpenhet og demokrati og ytringsfrihet.

Det er ikke skadelig at politiet bruker ytringsfriheten og at politiet og justisministeren i praksis støtter åpenhet og ytringsfrihet.

Selve filmen er sterkt skjemmet av fremmedelementer. Poenget mitt er at justisministeren og politiet bør ha ytringsfrihet. Nå stormer det og striregner det med ekstreme krav om sensur av politiet og krav om sensur og knebling av justisministeren, For en skam. Kneblerbandene hyler nå.

I et demokrati bør det være plass til mangfold og ytringsfrihet og balanse. Justisministeren bidrar til mangfold og balanse og ytringsfrihet. Det bør han og politiet bidra til.

Det regner med sensurkrav nå. Det er en hylestorm av sensurkrav nå.

Norsk politi kom også med fine bidrag og med arbeid. Alt er absolutt ikke skapt ene og alene av justisministeren og regjeringen. De tilsatte i politiet bør slippe til og ytre seg i åpenhet. Alle hyl og rop nå om sensur og full knebling av politiet er feil. Det er rett og bra at både politiet og justisministeren ytrer seg og skaper åpenhet og støtter ytringsfrihet og åpenhet. Alle kravene om knebling og sensur og undertrykkelse nå er helt feil. Krev mer demokrati og åpenhet og takk for at politiet vil bidra til åpenhet og ytringsfrihet. Store deler av norsk presse snur saken opp ned nå. Det er en skam hvis og når norsk presse er mot ytringsfrihet og åpenhet.

Politiet og justisministeren støtter ytringsfriheten mye med dette tiltaket og denne filmen selv med så mange forstyrrende fremmedelementer i filmen. Hylende og rasende krav om knebling av politiet og rasende krav om knebling av justisministeren nå er skammelig. Politiet og justisministeren bør ha ytringsfrihet og markere dette helt tydelig. Pressen bør ikke gå til et massivt angrep på ytringsfriheten. Og det er positivt og bra at politiet og justisministeren er på den rette siden og støtter ytringsfrihet og viser det fram.

Norsk politi og justisministeren og hele regjeringen bør støtte ytringsfrihet helt tydelig og konsekvent.

Tull. Det er bare helt naturlig at justisministeren prøver å forsvare seg selv og politiet. Jeg kan ikke se at han har andre valg slik den fjerde statsmakt fungerer. Det er bare beklagelig at filmen skjemmes så sterkt av fremmedelementer.

Usaklig tull fra deg. Regjeringen bør fortest mulig komme med flere filmer som svar på alle kravene om knebling og undertrykkelse og nedstenging av ytringsfriheten. Regjeringen bør straks og fortest mulig svare med mange flere selvstendige ytringer og mer åpenhet. Sett i gang.

Hylende krav om knebling av politiet og justisministeren er feil. Politiet bør ha ytringsfrihet og rett til å fortelle folket hva politiet klarer å få til sammen med regjeringen. Politiet bør overvåke folk som er tydelig og fanatisk mot ytringsfrihet.

Når deler av norsk presse utestenger meg fra debatter på livstid, er dette helt i strid med Grunnloven.

Norsk politi bør overvåke sensurist-siden.

Jeg ønsker å støtte debatt og ytringsfrihet. Sensurister og ensrettere er farlig nå som før i historien. Falske ledere og kampanjepresse og ensidig propaganda og sensurisme er feil. Sensurist-siden er en stor trussel mot Menneskerettighetene og mot demokratiet.

http://www.holocaustresearchproject.org/holoprelude/goering.html

Of course the people don’t want war. But after all, it’s the leaders of the country who determine the policy, and it’s always a simple matter to drag the people along whether it’s a democracy, a fascist dictatorship, or a parliament, or a communist dictatorship.      Herman Göring  at the Nuremberg trials

Til og med før 1945 ønsket noen såkalte ledere ensretting og sensurisme. Det var feil. Historien viser at slik ideologi og tankegang er feil og var feil.

Når det gjelder nazistene, vil jeg ha litt sensur, og da mener jeg de kriminelle nazistene som ble dømt her i landet. Nazi-skribenten K Hamsun ble dømt, og da bør ikke hans skriverier være lesestoff på norske skoler. Brenning av bøker og ekstremsensur er noe helt annet. Utestenging fra debatter som skal være for alle  uten noen rettssikkerhet og på livstid er noe helt annet. Det er over mot det totalitære og det ekstreme og en stor feil. Slik sensurist-ekstremisme er jeg mot. Da glir sensurismen over mot det Herman G stod for.

Også norske pressefolk føler helt klart et behov for anonyme ytringer selv om de jobber i pressen. Merkelig at så mange da er sensurister. Det er ikke rart at det blir bråk når hykleri og dobbeltmoral avsløres : Linker :

http://www.nettavisen.no/na24/propaganda/dn-journalist-avslrt-bidro-til-anonym-twitter-konto-som-rakket-ned-pa-sjefer-og-kollegaer/3423237329.html

http://www.nettavisen.no/na24/propaganda/mina-ghabel-lunde-slutter-pa-dagen-etter-twitter-avslring/3423237873.html

Søkeord : Her er noen av meldingene fra Twitter-kontoen @fruhjorth, som DN-journalist Mina Ghabel Lunde har stått bak. Dog ikke alene, har hun etterhvert hevdet.

Søkeord slutt. Jeg legger ikke til link her.

Min krystallklare mening helt uten tåke og dis om dette er :Fru og fru eller fruer, fru Blom.

Nytt angrep på demokrati og normale friheter og fra NRK. En del av norsk demokrati er den demokratiske retten til å velge å ha TV eller å ikke ha TV.

Jeg har ikke TV, og jeg skal aldri ha det, og jeg lar meg ikke presse. TV er antidemokratisk og har sending bare den ene veien. Det er et typisk hjernevaskings-verktøy for diktaturstater fordi det er en-veis.

Statlige krav om at folks skal betale for en-veis TV-propaganda er helt klart et angrep på demokratiet.

http://www.nettavisen.no/na24/foreslar-a-kreve-nrk-lisens-fra-alle-husstander/3423239982.html

Men nå kan snart velgerne få klar beskjed og entydige signaler når partiene viser fram hva partiene bestemmer seg for.

Det er et viktig retts-prinsipp at ingen skal betale for noe de ikke vil ha eller se.

Noreg/Norge bør ha tydelig demokrati og ikke ensrettes med TV eller stats-TV.

Og ikke med Trump-opplegg. Link :

http://www.bbc.com/news/blogs-news-from-elsewhere-36683053

Det er så absolutt all grunn til å være meget bekymret for norsk demokrati nå. Ingen av makt-eliten i NRK velges av velgerne ved frie og hemmelige valg.

http://universitas.no/nyheter/2039/matte-vente-tre-maneder-pa-klageresultat

Hva slags system og samfunn kan ungdom vente seg om noen år uten nok ytringsfrihet her i landet og med mindre demokrati enn før og med pågående angrep på Menneskerettighetene her i landet?

Jeg skriver ikke på min hobby-hjemmeside for å få fordeler selv.

Folk bør være våkne. Faresignalene er tydelige etter min mening.
Ungdommer kan ikke vente at demokratiet vedlikeholder seg selv her i landet.
Ungdom kan ikke vente seg at et godt samfunn kan bygges med underholdningsindustri og dataspill og skravle-kultur og kjendis-preik.
Kos, klapp og klem og smilefjes er ikke nok til å vedlikeholde rettigheter og demokrati og Menneskerettighetene.

Og jeg støtter ytringsfrihet for alle når ytringene og meningene begrunnes og forklares grundig nok slik at ytringene ikke ser ut som oppfordringer til vold og dreping. Når det blir tvil, må sakene sendes til rettsvesenet og til dømming slik som i denne saken Link :

http://www.nettavisen.no/nyheter/mann-dmt-for-hatefulle-ytringer-mot-islamister/3423238755.html

Sitat : må fjernes fra jordens overflate.  Sitat slutt. Denne formuleringen må og bør tolkes som en oppfordring til drap og mord og utslettelse av mennesker etter min mening. Den dømte bør beklage formuleringen og betale boten etter min mening.

For publikum er det fint med en anke for å se hva domstolene mener og om boten justeres noe ned. Jeg mener at det kan være noe tvil om størrelsen på boten her. Annen tvil kan gjelde om den dømte har eller hadde evne til å forstå hva han gjorde eller skrev eller ytret. Og et eventuelt kriminelt rulleblad kan trekke i motsatt retning. Kombinasjonen med et skytevåpen her er en farlig kombinasjon, og det burde den dømte forstå. Hvor normalt er det å ikke forstå noe slikt?

Det er etter min mening helt klart at ingen kan ha frihet til drapstrusler eller oppfordringer om å få mennesker bort fra jordens overflate.

Formildende omstendigheter finner jeg absolutt ikke her, Link :

http://www.dagsavisen.no/roganytt/mann-ma-i-retten-for-rasistisk-og-hatefull-ytring-1.738814

Fint at to herrer og bloggere kan ytre seg rimelig fritt og mye selv om de også framhever egen person og seg selv  og meningsmotstanderen ganske mye i stedet for å vektlegge og å framheve argumenter og begrunnelser og forklaringer og sak.

Link :

http://www.nettavisen.no/nyheter/rolness—tjomlid-demoniserer-meningsmotstandere/3423240471.html

Hvem er dum og slem eller farlig og på hvilken måte er selvfølgelig en del av norsk debatt det også. Jeg mener at anonym debatt er veldig viktig for å skape mer balanse og for å rette mer oppmerksomhet mot vurderinger av saker og situasjoner i stedet for å lage stadig mer kjendis-stoff og personangrep og lignende.

Det mener jeg at alle de tilsatte i norsk presse burde klare å se. Og det mener jeg at alle politikere på Stortinget burde klare å forstå og å se.

Og så er det sensuristene da, og hvem de kan være? Kanskje noen kan finnes ved å se etter her ? Link :

http://tjomlid.com/2012/11/14/nettmobbere-med-skitne-triks/

Jeg har ikke sjekket grundig, men det er en del å se etter her og der.

Hva jeg mener om fakeboka klarer alle som vil å oppdage. Ensrettende krav om at alle skal og må bruke fakeboka for å få ytringsfrihet er et angrep på selve demokratiet.

Jeg er generelt positiv til vaksiner og vaksinering selv om det ikke er helt uten risiko for noen i noen tilfeller. Alle bør ha rett til å argumentere fornuftig til støtte for vaksiner og vaksinering.

Nei, herr minister. En minister skal være tydelig og klar og vise fram sin politikk og stå for noe. Og en minister skal forstå at ministeren aldri kan være anonym i posisjon som minister. Men så har også stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer krav på mye mer politibeskyttelse enn vanlige borgere. I alle fall ser det slik ut for meg.

Herr minister: Er det virkelig slik at du oppfatter det som en trussel at jeg ønsker seriøs skolepolitikk og løsninger som fungerer i praksis?

https://morgenbladet.no/2016/06/torbjorn-roe-isaksen-om-vaere-anonym-pa-twitter

Kutt ut tullet herr minister, og bli litt voksnere nå.

Kom med seriøs politikk og seriøse forslag i stedet for å skravle i vei om fantasier. Det er bortkastet tid og tull når en minister skravler og tullepreiker og kaster bort tid på tullepreik og tåkepreik. Ministeren skal ikke være anonym og ikke fantasere om det heller. Gå av eller bli voksen nå.

Gjør mer for elever og barn og ungdom og for skolen i stedet for å skravle tull herr minister.

https://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tinget/Arkiv/2010-18

Sitat fra Wiki :

Jeg skriver masteroppgave om Wikipedia ved institutt for medier og kommunikasjon (IMK), UiO og trenger i den forbindelse litt hjelp fra nettopp deg! Undersøkelsen tar omtrent 5 minutter å fylle ut og er helt anonym. Jeg kommer imidlertid til å trekke ut en person av de som svarer som får et universalgavekort på 500,-. Vil du være med i trekningen av dette må du legge ved en e-postadresse slik at jeg kan kontakte deg.

Håper du tar deg tid til å hjelpe meg!

Min kommentar : Forskning no bør godta anonyme kommentarer på sin nettside, eller norske forskere bør slutte å be om anonyme bidrag. Hatet mot de anonyme er til skade for forskningen. Ikke minst forskere bør ønske at anonyme bidrag skal være mulig. Utskjellingen og mistenkelig-gjøringen av de anonyme gikk for langt.

Norske forskere bør ikke ha noe samarbeid med sensurister.

I Sverige er det også sensurister, og jeg legger til  kommentarer som jeg skrev om det under Sverige under land og stater. Det som stod her om den saken flyttes dit nå.

http://www.nettavisen.no/nyheter/solberg-ikke-flinke-nok-til-a-ta-kampen-mot-ekstremisme/3423245384.html

Til statsministeren på 22. juli :

Statsministeren og medlemmene i Høyre/Høgre bør klare å se skadene på norsk demokrati etter 22. juli-tragedien. Det startet med nedstenging av kommentarfelt i pressen. Antallet sensurister øker eller makten til sensuristene øker.

Fra søkemotoren eller søkeprogrammet Bing : 28.07.2011 · Flere av landets største nettaviser valgte å låse kommentarfelt på nyhetssaker og … Dagbladet var blant dem som stengte sine kommentarfelt 22. juli.

Søkeord: Tendensen er mer kontroll og mindre anonymitet.

Den tydelige tendensen er etter min mening et vedvarende og ekstremt angrep på demokratisk tradisjon og på ytringsfriheten slik ytringsfriheten var vanlig før 22. juli-tragedien. Det er ytterst tragisk og trist at statsministeren nekter å se den historiske virkeligheten. Nedstengingen av ytringsfriheten vokste og varer ved. Det vokser fram en sensurisme-ideologi.

Ekstremsensurismen slik jeg forklarer den og kommer med eksempler på er ikke  å sitat :

3. Stimulere til en mest mulig åpen samfunnsdebatt.

http://www.vg.no/nyheter/meninger/asyl-debatten/mer-aapenhet-og-demokrati/a/23472907/

Ekstrem-sensurismen her i landet vokser. Kunnskapshatet vokser.

Det er selvfølgelig vanskelig å bevise nøyaktig hva pressen gjør og gjorde uten omfattende forskning og organisering av fakta, men jeg tror at pressen selv redigerte fram hat og kommentarfelt på et ekstremt lavmål for å ha muligheter til å argumentere mot ytringsfrihet for folket. Redigert fram ved at jeg og andre ble slettet ved alle forsøk på å kritisere hat og usaklighet og forsøpling. Redigert fram ved at moderatorer ikke forstod eller nektet å forstå egne regler. Når alle som vil protestere mot hatet og rasismen og antydninger om støtte til vold og bruk av tydelige nazi-symboler blir totalsensurert bort på livstid er agendaen tydelig nok.

Tilsatte i pressen redigerer fram falske kommentarfelt. Bølletendensene og tullet og den for pressen hellige forsøplingen redigeres fram, og partiene vil ha det slik og støtter utviklingen.

Test gjerne kommentarfeltet på Babbel slik jeg gjorde. Der er dette ekstra tydelig.

04. 08. 16 : Min melding på Twitter i dag : Krav om betaling for lokale nyheter i norsk lokalpresse fungerer som SENSUR. Lokalnyhetene og fakta bør være for alle.

Mer om Fakeboka og sensurismen :

http://www.bbc.com/news/technology-37205029

Kort BBC-sitat : As their user bases grow, tech firms like Facebook have faced increasing scrutiny over whether their platforms are neutral.

Selvfølgelig er ikke Fakeboka nøytral. Opplegget der går i stor grad ut på å få alle til å oppgi privatliv og slik legge til rette for statlig og privat monster-overvåking av alle. Det neste for tur da er et angrep på privat eiendomsrett. Opplegget er ekstremt radikalt.

http://www.side3.no/facebook-sparket-nyhetsteam/3423256209.html

Kort sitat : Facebook-teamet som laget beskrivelser av de mest populære historiene, måtte gå på dagen.

http://www.nettavisen.no/na24/finans/tidligere-ansatt-avslrer-facebook-skjuler-hyrevridd-innhold/3423222612.html

Kort sitat : FACEBOOK sensurerer nyheter, avslører tidligere ansatte. Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum reagerer på Facebooks sensurpraksis.

Og så er det den store frykten for ekstreme represalier der i USA. Noen av opplysningene må derfor komme fra folk som MÅ beskyttes med anonymitet.

Tenk det norske sensurister. Tenk det norske politikere. Tenk det norske forskere.

Sensur på Fakeboka?  Og så blir lissom noen her i landet overrasket og sjokkert?

http://www.tv2.no/a/8567520

Kort sitat : Egeland er blokkert fra å bruke Facebook i 24 timer.

Hva er vel 24 timer sammenlignet med norske sensurister i norsk presse?

http://www.vg.no/rampelys/bok/facebook/tom-egeland-blokkert-fra-facebook/a/23785518/

Kort sitat : Forfatteren er oppgitt over at det sosiale mediet har blokkert ham fra å dele innlegg i 24 timer.

Og han klager over 24 timer? Når skal han bry seg om livstidsdommene på sparket i og fra norsk presse? Når?

http://kampanje.com/medier/2016/09/tom-egeland-er-utestengt-fra-facebook/

Åååååååå sååååå hårreisende med 24 timer når det skjer med en kjendis. Da ruller kampanjene.

http://www.nettavisen.no/na24/tom-egeland—facebook-har-blokkert-meg/3423258935.html

For en kjempestor nyhet når sensuristene rammer en kjendis i 24 timer.

Jeg for min del har aldri lagt merke til personen eller navnet før. Er dette en som vil ha ytringsfrihet for andre enn seg selv her i landet?

http://erikstephansen.blogg.no/1472647541_hva_kan_vi_gjre_med_f.html

Kort delvis-sitat eller søkeord : Facebook : kan være farlig for demokratiet dersom mediene i for stor grad legger ut “uviktige” saker innen “egenpromotering, kjendis, sport, forbruker, kultur/underholdning”.

Fæle folk og fæle kommentarer? Det er da vel tydelig nok at folk er veldig ulike og at mange mennesker mangler kunnskaper og skolering og utdannelse og har en kognitiv funksjonsevne som kan ligge litt under snittet i befolkningen og at mange mennesker kan ha personlighetsforstyrrelser og psykiske problemer og mangle folkeskikk og dannelse.

Og det er etter min mening greit at dette kommer fram i kommentarer og i kommentarfelt, men det er ikke greit når pressefolk redigerer fram og hyller dumhet og kunnskapshat og inkompetanse. Det er ikke greit når det hindres at virkelighetsfornektere og ekstreme rasister kritiseres og når moderatorer og pressefolk vil beskytte de stakkars dumme eller de stakkars forstyrrede mot kritikk og derfor redigere kommentarfelt for å beskytte de “stakkars” dumme eller gale eller de ekstreme forsøplerne eller de ekstremt barnslige. Det er ikke greit når deler av pressen helt tydelig vil beskytte primitiv og barnslig narkopropaganda og sensurere bort motforestillingene.

Link : http://erikstephansen.blogg.no/1473237234_nr_radikale_krever_se.html

Sitat fra Nettavisen eller bloggen der : Men saken er at holocaust-fornektelse ikke er ulovlig. Det er heller ikke vaksinemotstand, påstander om at jorda er flat eller all verdens andre konspirasjonsteorier.

Ellers må jeg bare skrive at jeg er overrasket over at en del mennesker nå viser interesse for ekte ytringsfrihet. Men det er etter min mening helt feil når eller hvis pressefolk gir en slags forkjørsrett til dumhet og galskap og kunnskapshat og virkelighetsfornektere og narkopropagandister. Og der kommer min vurdering og min mening.

Ytringsfrihet og debatter bør tilbake og bli bedre enn det var før, men ikke slik at primitiv blasfemi og utydelige volds-trusler og tydelig rasisme og tydelige oppfordringer til narkotika-misbruk eller annen kriminalitet eller hat-oppfordringer  eller forakt for dannelse og folkeskikk og kunnskapshat får en FORKJØRSRETT.

Jeg tar meg den friheten at jeg siterer Sykkelhjul her : Helt enig. Men dagbladet har for vane å slette kommentarer som ikke er politisk korrekte, eller som moderator ikke personlig er enig i

Denne kommentaren leste jeg i Nettavisen. Ett eksempel på forsøpling der i kommentarfelt kan jeg komme med her, sitat : 😂😂😂 under sportsrevyen😂😂🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌

Typisk forsøpling etter min mening. Da bør alle lesere og deltakere få lov å kalle forsøpling for forsøpling uten represalier. Forsøpling bør ikke dyrkes fram og få forkjørsrett.

Eksempel nummer 2 : hehe jeg er imponert.  hva røyker du ?

En virkelig typisk og klassisk forsøpling selv om ordet sokkene ikke nevnes. Og en gang til nevner jeg at det er galt av norsk presse å forsterke og å dyrke fram kunnskapshat og bølletendenser.

Ett til typisk eksempel jeg fant i dag: Unni har røykt sokka sine… 😀

Så ett eksempel på tåkepreik og utydelighet som taktikk og teknikk : Sitat : Jødene har kuppet 2. verdenskrig. Sitat fra kommentarfeltet slutt. Klassisk forsøpling etter min mening.

Det er forskjell på å dyrke fram hat og rasisme og forsøpling i pressen og i kommentarfelt og på å la virkeligheten bli synlig. Forkjørsrett til kunnskapshat og trusler og hets og blasfemi og bøllekultur er noe helt annet enn å vise at det eksisterer. Å sensurere bort og å kneble kritikk av blasfemi og trusler og hets og hat og rasisme og kunnskapshat for å redigere fram en kunstig enighet i kommentarfelt er noe helt annet enn å vise bøllene og vise at bøllene og hetsere og mobbere er der.

http://www.nettavisen.no/nyheter/shoaib-sultan-sttter-blogger-linn-rosenborg-i-a-la-hetskommentarene-sta/3423259903.html

Bøllene er der. Det bør være lov til både å vise det og å bevise det og å protestere mot bøllene og å kritisere bøller. Men når mobbere og hetsere og bøller truer med å ta hele makten og å dominere helt, må pressen og andre velge hva eller hvem de vil støtte og velge om bøller og hetsere og mobbere skal få dominere.

Forkjørsrett til hat og hets og trusler og diagnose-taktikken og bruk av kallenavn på kjente politikere og forkjørsrett til kunnskapshat og blasfemi og vedvarende angrep på folkeskikk og dannelse og kultur er feil.

http://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/ekspert-pa-ytringsfrihet—facebook-provoserer-kraftig/3423260097.html

Knebling? Akkurat som om det er umulig å finne eksempler her i landet?

http://www.nettavisen.no/mener/verden-slik-facebook-nsker-du-skal-se-den/3423259993.html

Når det er kommentarfelt og ytringsfrihet kommer slike kommentarer, sitater :

Ikke så ulikt det norske redaktører driver med. Betalings mur, slette innlegg som de ikke liker osv.  Men når none gjør det mot dem da blir det en stor sak, tenker her på VG, DB og Aftenposten.

Ta for all del med værstingen til å fjerne innlegg Dagens Næringsliv.

nrk.no – har valgt å kneble alle sine lesere

tv2.no – har valgt å kneble alle sine lesere – untatt på Broom sine artikler
dagbladet.no har valgt å kneble sine lesere – untatt i visse tidspunkt og visse artikler
vg.no – har valgt å kneble sine lesere – untatt visse artikler
nettavisen.no har valgt å kneble sine lesere unntatt visse artikler (slik som denne)
facebook.no har valgt å kneble noen få brukere som legger ut bilder i strid med deres retningslinjer

Sitat slutt. Sitatene er ikke for å vise fram noe jeg er absolutt helt enig i. Mine meninger og vurderinger skriver jeg selv med ord som jeg selv velger, men veldig mange klarer å vise fram den voksende sensurismen med andre ord enn mine ord.

På TV2 kan jeg av og til fortelle hva jeg mener om norsk politikk og resultatene på meningsmålinger. Ellers er jeg ikke registrert som debattdeltaker i Nettavisen.

Nettavisen slapp til folk med meninger om ytringsfriheten denne gangen.

Likevel : En voksende sensurisme blir tydeligere og tydeligere her i landet. Hykleri og bløff og tåkepreik er også i vekst.

Fakeboka? Det navnet passer ut fra det jeg leser her, link : http://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/telenor-advarer-mot-svindelforsk/3423260383.html

Kort sitat : Har du fått denne på Facebook i dag? Nå advarer Telenor.

En norsk statsminister for ytringsfrihet? Da kan hun starte i eget land.

http://www.nettavisen.no/nyheter/her-er-ernas-facebook-protest/3423260656.html

Ellers tror jeg at selskapet til Mark Zuckerberg har en sterk sak når de selv vil bestemme hva som er upassende bilder der på deres eget område. Hele verdenspressen har andre mange områder til sine bilder.

Norsk presse bestemmer i norsk presse. og det mangler ikke på knebling av andre utenfor pressen, og det mangler ikke sensur i kommentarfelt, eller det meste ekstreme som er nedstenging av debattmuligheter for lesere og for menige norske borgere.

Norske redaktører møter seg selv i døra når de kritiserer Fakeboka. Nettavisen har likevel en form for ytringsfrihet med litt kommentarfelt. Det er litt der, men jeg deltar ikke der nå. Hvis det fortsetter med ytringsfrihet i Nettavisen, skal jeg vurdere å delta av prinsipp og for å støtte ytringsfriheten her i landet.

Mark Zuckerberg startet noe veldig bra i utgangspunktet, men her i landet misbrukes opplegget til å skremme bort debatt og åpenhet. Det må være muligheter til anonym deltakelse i debatter. Alt annet er sensurisme.

Norske krav om deltakelse på Fakeboka for å få rett til ytringsfrihet er ikke noe annet enn ekstrem sensur av alle som ikke vil delta på Fakeboka. Og da er det grunn til å kalle opplegget for Fakeboka her i landet.

Det er fint og bra at Fakeboka vekker norske kjendiser. Statsministeren virker desorientert og forvirret her i denne saken. Og norske kjendiser møter seg selv i døra. Dette spesielle bildet fra Vietnam kan gjerne få en liten sladd etter min mening. Og så kan oppmerksomheten gå til Noreg/Norge og norsk ytringsfrihet her i landet for norske borgere her i landet.

Hva som ble sensurert bort av norske sensurister i dag 21. juli. Er det for å hylle åpenhet i forbindelse med 22. juli? Dette sensurerte norsk presse i dag. Sitat : Politiet i Norden og i Europa bør jobbe mer enn før med å stoppe slik kriminalitet som nevnes her.
Politikere i Norden og i Europa bør jobbe mer med å lage strengere straffer for denne typen kriminalitet. Link til sensuristene : http://www.dn.no/nyheter/naringsliv/2016/07/20/1657/Oppdrett/avslrte-frekk-laksesvindel

Søkeord : For dette er ikke en butikk på hjørnet som regulerer hvilke plakater som får henge på veggen. Søkeord slutt.

Min mening er at deler av norsk presse heller ikke bare er en ubetydelig liten butikk på hjørnet. Ikke i norsk debatt. Ikke når språket er norsk.

Min hobby-hjemmeside er ubetydelig og med få lesere. Fordelen ar at jeg har lov til å ytre meg tydelig her og med muligheter til å forklare og å begrunne mine meninger og vurderinger. Dess verre vil mange da mene at nerder må knebles. Dess verre vil mange heller ha skravling om kjendiser. Dette dyrkes fram av blant annet Fakeboka ved at alle kan leke posør og mini-kjendis der.

Også Bergens Tidende jamrer over at Fakeboka gjør akkurat som så mange andre. Link :

http://www.bt.no/btmeninger/debatt/Nar-skal-Facebook-bli-voksen-323024b.html

Kort sitat : De skal verne om ytringsfriheten, og ikke stramme alle som sier noe de ikke liker, som en bølle på barneskolen.

Og da spør jeg om hva Bergens Tidende gjør for å sikre ekte ytringsfrihet for alle ?

Jeg retweetret noe fra Johan H. Andresen. Hva kan Bergens Tidende svare?

B T skriver dette like under, sitat : BT forbeholder seg retten til å velge publiseringsplattform, forkorting og redigering av innsendte innlegg.

Men når Fakeboka vil bruke sin makt, kommer jamringen. Da mener jeg at politiker Snorre Valen kommer best ut med sin seriøse kritikk og sine forslag. Deler av norsk presse blir surmulende tilbake med mange ubesvarte spørsmål. Kaste steiner i massevis i glasshus?

Noen av mine kommentarer der : Det er da argumentene og vurderingene og forklaringene som skal få oppmerksomheten.
Hva skal jeg med opplysninger om formue eller personnummer tilhørende Doremus? Hans hudfarge angår meg heller ikke.
På min hobby-hjemmeside forklarer jeg grundig at alle bør få ytre seg anonymt.
Sensurisme er feil.
På min hobby-hjemmeside viser jeg til Menneskerettighetene og Europarådet og Personvernkommisjonen og Grunnloven nå jeg krever ekte ytringsfrihet for alle.
Hvilket parti som blokkerer meg på Twitter kan alle som vil finne ut av selv.
Hvem som støtter ekte ytringsfrihet her i landet kan alle lett finne ut ved å se hvor folk kan skrive anonymt.

Interessen for bostedsadresse og skoleveien til skolebarn og hvor hytta er plassert eller hvor båten ligger er etter min mening klart truende og kneblende. I kaos-Sverige brenner det ofte nå.

Men hatet fikk du lov til å ane og føle.
Hva har så Fakeboka med saken å gjøre? Etter min mening en god del. Rådende politikk i USA er at alle skal overvåkes og at alle helt frivillig skal utlevere sitt privatliv og slik at hele familier blir sårbare.
Og dette hoppet norsk presse på straks.
Det singler i norsk presse-glass når enkelte i norsk presse kaster stein på Fakeboka.
Hvor kan du skrive nå?

Dette er et kommentarfelt med ytringsfrihet, og det betyr at mange kommentarer vil ha og få noe upresise formuleringer rent språklig og fordi folk skriver på sparket og med stor fart.
Selvfølgelig er det mange som er ute etter å kneble andre med trusler og med bølleadferd. Slik at det fordi politiet ikke har nok kapasitet nå.
Mer politi her i landet vil bety mer ytringsfrihet.
Krav om navn og adresse og boligadresse og skoleveien til barna og lignende opplysninger er nesten bare for å få muligheter til å true mennesker.
Det er ikke for å få saklig debatt.
Saklig debatt kan komme med vektlegging av sak. Ett godt eksempel er SAKSYNT.
Jeg forklarer alt grundig på min hobby-hjemmeside.

Skal leite. Disqus har link til min hobby-hjemmeside.
Jeg leste bare noe av det du skrev for ganske lenge siden, og det var bra etter min mening.
Jeg tjener ikke fem flate øre på min hobby-hjemmeside, og jeg skriver anonymt for å støtte selve ytringsfriheten her i landet og for å kjempe mot den voksende sensurismen.
Og jeg ønsker ikke å posere eller å drive reklame for meg selv.
Det er hele landet og hele folket her i landet som har betydning sammen og felles og i fellesskapet.
Jeg fortsetter ellers mitt medlemskap i en fagforening selv om jeg ikke er yrkesaktiv nå. Det er ikke i LO, men jeg har null hat mot LO. Null.
Jeg er for at folk står sammen.

Jeg oppgir ikke navn til skolebarn og opplysninger og skoleveien til noen på min hobby-hjemmeside. Hva er problemet med det?
Jeg oppgir ikke fartøyningspalssen for fritidsbåter eller plasseringen av familiehytter tilhørende noen på min hobby-hjemmeside.
Hva er så problematisk med det når det er sak og opplysninger og opplysninger i og fra norsk presse og vurderinger og argumenter som bør bety noe?
Beklager. Jeg tror ikke på deg her. Men jeg må legge til at jeg ikke vet så mye om hva Doremus skrev eller ytret.
Jeg blir ikke ett sekund overrasket hvis eller når alt jeg skriver her slettes med noen tastetrykk.
Det jeg skriver på min hobby-hjemmeside er slikt som norske partier og politikere må og skal tåle å se av motforestillinger.
Overfølsomme Ap blokkerte meg straks på Twitter.
Om alle medlemmer der får direktiv om å blokkere meg der vet jeg ikke.
Alle i norsk presse skal kjenne til Menneskerettighetene og Europarådet og Grunnloven og Personvernkommisjonen, men det ser ikke slik ut nå.

Jeg har bindinger til en fagforening uten at jeg er aktiv der på noen måte. Jeg er åpen om at jeg ikke deltar i noe politisk parti nå, og jeg var hjemmesitter ved siste valg.
De tilsatte i norsk presse bør oppgi hvor bundet de er og blir av Fakeboka ved å posere der.
Alle i norsk maktelite bør oppgi hvordan de blir bundet og fanget av Fakeboka.

Jeg skal leite etter deg.
Her velger jeg bevisst å skrive leite.
For meg har Grunnloven betydning og betydning for demokratiet.
For meg har Menneskerettighetene og Europarådet betydning i praksis og i det virkelige liv, og slik bør det være.
For meg har konklusjonen fra Personvernkommisjonen betydning,
Deler av norsk presse sitter i glasshus når de kaster stein på Fakeboka.

Jeg kan ikke forstå at noen redelige personer skal ha noe behov for å true noen. Identiteten er som kjent veldig viktig når noen skal trues.
Du trenger ikke svare meg, men hvem vil våge å kritisere narkomafia og narkokriminalitet i alle situasjoner?
Og hvem ser ut til å legge til rette for at kriminell mafia og kriminell narkoaktivitet ikke kan kritiseres trygt?

Feil.
Det har ingen betydning hvem han er eller hva navnet hans er.
Jeg har null behov for å sjekke hvor han har båt eller hvor han har hytte eller om han har barn som går på en skole.
Jeg har null behov for å true noen.
Han peker på at det er noen saker der lesere og publikum bør vite hvem som framsetter påstander eller kommer med ønsker eller vurderinger.
Jeg er mot pris-spekulasjonen på boliger selv om jeg eier en bolig selv, men jeg er redelig nok til å nevne at jeg kan ha en interesse der selv om jeg er anonym.
Direktører av selskaper og politiske ledere bør selvfølgelig stå fram med sitt navn og sine interesser i mange sammenhenger. Derimot kan statsministeren gjerne opptre anonymt i en del sammenhenger også i debatter for eksempel om tro og religion. Og det kan gjerne tilsatte i pressen også gjøre.

Godet ytringsfrihet kan alle seriøse deltakere få i kommentarfelt slik det er her.
Min vurdering er at deler av norsk presse hadde store problemer med å få til dette. Jeg tror at lavt kunnskapsnivå og lite modenhet hos moderatorer var veldig problematisk, og spesielt givende kan det ikke være å sortere bort forsøpling i massevis.
Jeg har min egen hobby-hjemmeside. Hva er galt med min anonymitet?
Jeg mener at noen er mot anonymitet for å kunne komme med kriminelle trusler og handlinger, og det kan ramme feil personer eller feil familier ved navnelikhet. En meget stygg sak slik jeg ser det.
Vold og trusler er ekstremt stygt uansett, men når navnelikhet setter hvem som helst i fare, er det ekstra ille. Hvem som helst.
Så tror jeg at mange er mot all anonymitet fordi så mange er absolutt helt hjernevasket av å posere på Fakeboka.

Fint med konkrete forslag fra deg her.
Jeg mener at denne plattformen her passer fint sammen med en seriøs hobby-hjemmeside.
Ditt navn her betyr null for meg nå.
Hvis jeg skal ha debatt med deg seinere, vil jeg ha behov for å huske et navn, men det kan like gjerne være et nic eller kallenavn.
Jeg mener at norsk presse bevisst diskriminerer norske barnefamilier som gruppe og da muligens over grensen til ulovlig diskriminering hvis ikke alle barnefamilier kan få rett til å delta i debatter anonymt.
Jeg minner om Utøya.

Krav om full åpen identitet er etter min mening over grensen fordi så mange barnefamilier da blir stengt ute fra å delta i debatter at det blir ulovlig diskriminering av gruppen barnefamilier.
Og det er rått uetisk og umoralsk selv om en norsk domstol kan dømme det som lovlig.
Jeg minner om Utøya.
Det er uetisk og umoralsk å glemme hvilken situasjon landet og folker er i og kom i.

Så er det alle som har familie-hytter eller en fritidsbåt eller en bil som må parkeres noe utsatt til.

Så er det elever eller studenter og karakterene. Og jeg nevner mye mer på min hobby-hjemmeside.

Forhåndsmoderering kan bli helt nødvendig for meg med Disqus på min hobby-hjemmeside.

For meg har ditt navn null betydning. Hvem du her representerer som gruppe har derimot betydning.
Ellers er det vanskelig for meg å hvite hvem alle er av de som står bak deg. Det kan være andre enn det jeg lett kan finne ut av og få vite.

Jeg skal ikke sjekke hvem du egentlig er, for det viktige her er å sjekke hvem som kan tjene på at andre trues til taushet.
Jeg er ikke ett sekund i tvil, om at mafia og narkomafia kan tjene på sensurisme og taushet.
Og Fakeboka og overvåking i USA kan tjene på sensurismen her i landet. Der er jeg ikke i tvil.

Hvis debatten gjelder atomenergi, kan din identitet ha betydning slik at andre kan vite om du er en ytterst useriøs og fanatisk fagperson som har store kunnskaper på et veldig snevert felt og nesten null kunnskaper om mennesker og samfunn.
Jeg tror og synser og mener at mye gikk galt på grunn av nasegrus beundring av snevre mennesker med ekstremt snevre kunnskaper.
Ikke minst ble det feil i arbeidet for å bruke og å utnytte atomenergi på en fredelig måte.
Det manglet ikke på spisskompetanse og snevre kunnskaper og beundring av de snevre.
Jeg skriver om den problematikken på min hobby-hjemmeside.
Det er på tide at noen gjør det.

Jeg tror at mange kan ha bindinger og forbindelser og posisjoner som er slik at anonymitet er veldig viktig og kan redde menneskeliv og føre til at noen kan varsle.

Personangrep med bruk av i-ordet er feil.
Jeg skriver anonymt her, og det er bra.
Dette er et kommentarfelt.
Og mitt krav om anonymitet gjelder ikke redaktører eller politiske ledere selv om jeg ser muligheter til at det er spesielle saker om for eksempel livssyn der de også bør ha rett til anonyme ytringer.
Jeg ser så absolutt et behov for at folk kan varsle og beskyttes av anonymitet eller at pressen kan ha sine kontakter og kilder uten å stille ut alt offentlig.
Men og et veldig stort men : Da må og bør alle i pressen forstå og godta at det skal og må være rett til anonyme ytringer i kommentarfelt.
Alle kan ikke være redaktører eller behandles som rikspolitikere eller redaktører eller direktører eller elite-maktmennesker.
Noen er mannen i gate og husmora hjemme eller student eller elev Y eller pensjonist p uten at stillingen og uten at sosial status har interesse for det store publikum.
Kravet om Fakeboka for å kunne true folk til taushet er ekstremt feil.
Kravet om å få muligheter til å finne hytter eller skolebarn eller båten eller den parkerte bilen er helt urimelige krav.
Disse og slike krav er en trussel og terroriserende i seg selv.

Jeg tittet på Twitter og på Manifest. Og jeg mener at kommunister vil bli avslørt som kommunister uansett til slutt. Hvis de da blir truet av andre kommunister, er dette en viktig sak for norsk politi.
Norsk politi bør også beskytte kommunister eller tidligere kommunister mot terrorisme og trusler eller trusler om skadeverk på hytter eller båter eller biler.

Tåkeprek er helt vanlig nå.
Noen vil helt sikkert tolke tåke som vittig eller spydig eller ironisk eller som noe annet. Tåketaktikkene er at andre skal dikte inn og tolke inn ett eller annet.
Jeg skriver om tåkepreiket og tåketaktikkene på min hobby- hjemmeside.
Og jeg mener at det er behov for mange flere analyser og forklaringer på tåketaktikkene og tåkepreiket. Jeg tror at de tilsatte i norsk presse enten mangler innsikt og kompetanse eller at de ønsker å beskytte tåkepreik og alt utydelig. Pressefolk som jobber for å tildekke og å tåkelegge er ikke slik det var en gang.
Tåke-Trump viser nå fram mye tåketaktikk i USA. Pressen her i landet burde se på dette og avsløre tåketaktikken. Blir det for komplisert?

Hvilken side er jeg på da?  Jeg er på den pragmatiske siden. Jeg er på den analytiske siden. Jeg er på kunnskaps-siden selv om jeg lar noen tastefeil og skrivefeil bli stående slik det ble på sparket en gang. Jeg er på parti med framtiden og på parti med barn og ungdom som vil ha kunnskaper og en god framtid for alle uten fanatisk ideologi.

Noen av mine debatt-ytringer i september 16 :

Jeg tror ikke at alle er helt rett fram og ærlige og redelige der på Fakeboka.
Smiske smiske for så mange som mulig og å være smiske-sosial er ikke uvanlig her og der.
Å være åpent smiske-sosial er ikke det samme som å fortelle sannheten og hva folk virkelig mener.
Når behovet er egen-reklame og posering og å være smiske-sosial, kommer ikke hele meningen og hele sannheten.
Det tror jeg ikke.

Folk som er fanatisk opptatt av å posere på Fakeboka bør snart klare å forstå at de ikke er helter og kjendiser bare ved å posere mest mulig.
Det er meget gode grunner til at alle bør ha rett til å delta anonymt i saklig debatt med vekt på sak og argumenter og forklaringer og begrunnelser og fakta i stedet for titter-mentaliteten og mobber-mentaliteten og jakten på muligheter til å true andre.

Fanatikere er for at alle skal vite alt om alle.
Folk med titter-mentalitet er ikke som alle andre.
Folk med lyst til å true andre er ikke som alle andre.
Jeg har null behov for å sjekke din ryggrad og null behov for å sjekke din økonomi og null behov for å finne dine barn eller din bil eller din båt eller din hytte.

Å posere og å leke kjendis og å framheve seg selv og egen person som ekstremt viktig er ikke å ha ryggrad.
Reklame for seg selv og posering er ikke å ha ryggrad.
For meg som leser er ikke ditt bilde eller din alder eller din hudfarge veldig viktig selv om du selv føler og tror at det er viktig.
Hvor mye penger du har er ikke viktig for meg.
Jeg er ikke styrt av Se og Hør journalistikk og kjendishysteriet og titter-mentaliteten.
Når det gjelder de tilsatte i pressen, er det naturlig at lesere vet hvem de er og hva de holder på med. Og da mener jeg at dette er og bør være hovedregelen.
Men de tilsatte i pressen bør klare å forstå at menigmann og lesere er en annen gruppe enn de tilsatte i pressen.
Den forståelsen ser pressen ut til å mangle nå.
Når de tilsatte i pressen trues, har de ofte støtte fra både pressen og politiet og politikere og partier og fagforeninger.
Menigmannen og mannen i gata kan ikke regne med en slik støtte og beskyttelse. Pressen bør forstå dette.

Som hovedregel bør de tilsatte i pressen bruke sitt rette navn og sin rette identitet.
Det er absolutt helt ulogisk at en anonym person krever å få vite identiteten til kilder og til alle som tipser pressen eller til alle de kontaktene pressen har.

Fornuftig fra deg her, men jeg må minne om at de brente bilers taktikk er på vei.
De brente bilers taktikk er grundig på plass i Tyskland allerede nå.
Søkeord på Tysk : Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag das Auto von AfD-Chefin Frauke Petry in Brand gesteckt.
Fra Spiegel online.
Det er helt feil av pressen å legge til rette for at terrorister og kriminelle kan hindre debatter og ytringer.
Det er helt feil å legge til rette for en vri der ytringer om politikk og samfunn blir livsfarlig og der alle ytringer om sminke og interiør og feriereiser og såpe-tv får forkjørsrett.

Når eller hvis det blir et nytt fag og det nye faget er tåkelegging og sensur og sensurerende overforenklinger og tilrettelegging for underholdningsindustrien og den kommersielle underholdningen og tilrettelegging for all reklamen med vektlegging av alt som spiller på følelser og impulser, blir det nesten null tilbake av det som en gang var journalistikk og seriøst pressearbeid.
Alt på Fakeboka og ekstreme krav om et ensrettet folk?
Kjendishysteri og poseringshysteri og alt som en del av spillet på impulser og følelser og kunnskapshat?

Jeg er enig i dette : Sitat : Vi trenger en ny type støtte til kvalitetsjournalistikk og mangfold.
Sitat slutt. Med vi mener jeg da alle som ønsker demokrati her i landet og alle som ønsker å støtte Menneskerettighetene.
Jeg ser at sensuristene har helt andre behov.
Jeg ser at mange har posering på Fakeboka som behov og som religion og med ekstreme krav om at alle skal være slik.

Ja.
All ytringsfrihet og all debatt stiller med handicap når norske sensurister vil kneble og kvele og hindre og stoppe demokratisk debatt.

Norsk demokrati stiller med handicap når store grupper krever rett til å true andre med represalier.

Jeg er helt uenig i din vinkling av dette. At jeg eller Doremus stiller med handicap eller problemer betyr lite, for den store skaden kommer på framtiden og på de unge og på selve demokratiet.

Sensuristene undergraver norsk demokrati.
Sensuristene vil legge til rette for at kriminelle og kriminell mafia og narkomafia ikke kan kritiseres i debatter.

Jeg ser at du ikke vil svare.
Er du helt hjernevasket av Fakeboka og slik at posering der med bilder og navn blir som en religion for deg?
Må du ha muligheter til å true andre for å ha debatt med andre?

Uvitenskap og sensuren og sensuristene : Link : http://www.klimarealistene.com/2016/09/28/ned-nikolovs-modell-for-atmosfaerisk-temperatur/

Sitat : At forskeren publiserer under psevdonym er forøvrig en tradisjon som er utbredt og går langt tilbake i tid, da det primære er hva som er skrevet og ikke hvem som har skrevet det eller hvor det er trykt.

Noen kommentarer jeg en gang skrev i kommentarfelt og debatter som ser ut til å være brent bort med sletting av alt fra alle:

Mange i Europa slappet av veldig lenge og veldig mye i veldig mange år.
Og her i Norge blir og ble alle som ønsket forandringer til noe bedre stenplet som sytere og sure og sutrere og gnålere så snart det kom ønsker om fornyelser og forandringer.
Kritikere og kritiske tanker og forslag til forandring ble ikke tålt her i Norge uten rop om at dette er suring og syting og sutring og gnåling.
Første punkt må være at kritikk av de rådende forhold er mulig og at det blir akseptert.
Men nå er det plutselig på moten med de dystreste spådommene og med voksende angst og voksende frykt for framtiden.
Og når det nå er debatt om Europa,er det ikke måte på til mengden av innlegg som er negative.
Kan det virkelig være mulig at mange surer og sutrer og syter og jamrer og gnåler angående EU?
Kan det være tendenser til svartmaling?

Norsk presse selger på drama og spenning og underholdning.
Slik fungerer silingen og pressens makt nå som før.
Den fjerde statsmakt slutter på makt, og det skrev jeg nå i alle fall mer enn tjue ganger.
Nyheter og pressestoff siles og siktes og sorteres og sensureres på den måten.
Pressen tenker på pressen.
Slik sett kunne det være bra med en nøytral og statlig TV-kanal, men jeg har ikke TV-apparat, og jeg vil ikke ha det.
NRK driver sikkert omtrent som de andre ennå selv om jeg ikke ser det.
Siling av stoff og siling av nyheter med vekt på det som pressen tror er bra for pressen skjer.
Pressen og den fjerde statsmakt sikret seg pressestøtte, men likevel er det tydelig nok at pressen tenker på pressen og seg selv og sin egen makt og makt og mer makt.
Ytringsfrihet på norsk betyr en enorm makt til norsk presse.
Norske pressefolk og den fjerde statsmakt har en enorm makt i dagens Norge.
Og de er ikke valgt av folket.

Norsk presse er da ikke en eksportindustri i Norge.
Den fjerde statsmakt har da makt.
Den fjerde statsmakt selger da på opphisselse og støy og skremsler og flokkmentalitet.
Pressen og den fjerde statsmakt vet da hva de selv tjener på.
Tror du ikke det?
Pressen har da trykkefrihet og rett til å påvirke litt.
Ser du ikke det?

Min mening : Veldig mange har reelle behov for og grunner til å ytre seg anonymt.
Når mange tilsatte i norsk presse nekter å forstå dette og vil sensurere bort anonyme bidrag i debatter og dyrke Fakeboka som en slags hellig religion, er det etter min mening klart at store deler av norsk presse undergraver ytringsfriheten og seg selv.
Posering i seg selv gir ikke kompetanse og kunnskaper og saklig debatt bare på grunn av selve poseringen med navn og bilde.
Jeg viser på nytt til Menneskerettighetene og Grunnloven og Europarådet og Personvernkommisjonen.
Ledere i norsk presse bør klare å se mer og annet enn Fakeboka og kjendis-prinsippet og poserings-moten.

http://mariahoili.blogg.no/1475769675_noen_nsker_meg_og_bar.html

Kort sitat derfra : Jeg vet ikke helt hva jeg skal tenke om kommentarer som “Jeg håper du dør av kreft” ” Eller det beste du kan gjøre er å putte en plastikkpose over hodet til barna dine”

Sitat derfra slutt.  Det er inkompetanse hos de tilsatte i norsk presse når de ikke klarer å se denne virkeligheten. Og det er inkompetanse hos de tilsatte i norsk presse når de nekter å se alle farlige mennesker her i landet. Det er mange nå.

Penger kan selvfølgelig gi noen bedre beskyttelse og betale for alarmer og sikkerhet og advokater og overvåkings-systemer. Mange har ikke penger til slikt.

Sensurert av Universitetsavisa i dag 10.oktober 16 :

Sensurismen er feil her i landet.
Sernsurismen er et angrep på demokrati og på ekte ytringsfrihet og et bakholdsangrep på Menneskerettighetene og på Europarådet og på Grunnloven.

Sensurismen her i landet er feil og antidemokratisk.
Ekte demokrati og ekte ytringsfrihet og ekte menneskerettigheter betyr ytringsfrihet til alle .
Alle .
Det er veldig mange helt legitime grunner til at folk skal ha rett til å ytre seg anonymt.
Og den retten er spesielt viktig for studenter og elever og arbeidssøkere og arbeidsledige og barneforeldre.
Jeg kan ikke se at redelige personer trenger å vite skoleveien til barn eller hvor hytta er eller hvor bilen er eller hvor båten ligger.

Kopi av slikt som ikke kan skrives i sensuristpressen slutt.

Sensuristene er en skam.

Ny sensurisme på Fakeboka : http://www.bbc.com/news/world-europe-37721193

Fakeboka opptrer meget firkantet i denne saken. Bokstavlig talt meget firkantet.

I dag 07. november kunne jeg lese at en norsk herre var sensurert bort fra fakeboka.

https://www.mediedebatt.no/snubler-stupet-alt-svevet/

Ikke alt lesestoff blir værende og slik at det er åpent for folket. Linken fungerte lenge den. Slik er det ikke nå mer. Søkeord til lesere her :

SNUBLER VI PÅ VEI MOT STUPET, ELLER ER VI ALT I SVEVET? Innledning av John Olav Egeland under seminar på Stortinget 3. mai 2016. Problemstillinger: Er mediene på vei mot stupet, og tar de politikerne med seg? Kan samfunnsoppdraget ivaretas av stadig færre journalister?

Noen av mine kommentarer der :

Jeg ser ikke noen stor fare for at SV får stor regjeringsmakt.
Ellers er det bedre at pressen har litt interesse for Noreg/Norge og vårt felles samfunn her i landet enn at alt bare blir tilrettelegging for reklamefolk og salg og eller bare en form for underholdning for å få og hente publikum til reklame og blogger med reklame.
Selvfølgelig er politisk reklame for rød ideologi også en form for reklame og ett av reklameoppdragene.
Samfunnsoppdraget bør være støtte til debatt og støtte til ytringsfrihet for alle.
Jeg har min hobby-hjemmeside. Og det er mitt gratis og mitt frivillige samfunnsoppdrag. Og da skal jeg ikke posere. Jeg er ikke den viktige da. Det er mitt samfunn som jeg er en del av som er det viktige og ikke poseringsmoten fra USA.
Norske pressefolk bør finne sitt samfunnsoppdrag om de så må jobbe gratis og anonymt. Det norske samfunnsoppdraget kan ikke være et oppdrag for Fakeboka og næringer i USA.

Takk for linken. Jeg kan ikke se at nesegrus beundring for storkapitalen i USA og ensretting ut fra moter i USA er så spesielt sosialistisk.
Se hva pressen gjør, og du ser hvem de er.

Fakeboka og Twitter har ikke et samfunnsoppdrag for det norske samfunnet.
Vil norsk presse og folk der ha et norsk samfunnsoppdrag og bidra til hele landet og samfunnet med fakta og kunnskaper og debatter og ytringsfrihet for veldig mange, eller vil pressen omforme pressen til ren spekulasjon og underholdningsindustri og reklamebransje forkledt i utslitt og lappet og skitten presse-drakt?

Fakeboka vert ofte sanking av likar med ulike smiske-teknikkar.
Så er det poseringa der slik at mange leikar kjendis og posør og spelar smiske leiken og er smiske-sosial der.
Ekte demokrati krev at det vert ekte debatt med klar og tydekleg usemje og mangfald.

Då lyt du sjå på framveksten av demokrati og ulike fridomar her i Noreg.
Ytringsfridomen gjeld også livskvalitet for mange menneske med daning og opplæring frå skular og høgskular og fagskular og universitet.
Lesarane kan vite meir enn dei tilsette i pressa.
Eg gjer greie for mitt syn på noko av dette på heimesida mi.
Di verre hadde eg ikkje tid til å lese her før no.

Nei, men spørsmålet er og blir om pressen skal eller vil bidra positivt til ytringsfrihet og debatt i sitt eget land og samfunn og slik bidra positivt, eller om pressen vil degradere seg selv til underholdning og reklame og markedsføring og til slutt ikke vil bidra noe til noe annet enn seg selv og reklameindustrien.
Det er ikke en menneskerett å ha en presse med et samfunnsoppdrag heller.

Er produktet godt nok til hva og for hvem?
Er produktet godt nok som tilrettelegger for reklame og reklameindustrien og tilpasset den industrien?
Er produktet over mot underholdningsindustri for å bruke de siste restene av respekt for pressen til å tyne ut de siste mulighetene til å skaffe lesere til reklamen?
Reklameindustrien og underholdningsindustrien er ikke et samfunnsoppdrag.
Krevende lesere krever kunnskapsrike pressefolk og ytringsfrihet for alle og fakta og noe annet enn kjendis-skandaler og motesnakk. Og finnes det ikke på norsk mer, vil folk med språkkunnskaper lete på internett og finne kunnskaper og fakta fra andre land enn hjemlandet. Det er mye å finne, men det er ikke lett hvis jeg søker etter det nyeste om Mosul for eksempel. Noe seriøs arabisk presse og indisk presse finnes. Fint å ha det, men søppelreklame fra Noreg/Norge ødelegger mye nå.
Det er snart 40 år siden jeg abonnerte på Aftenposten. Litt av en papirbunke den gangen. Jeg husker Berlingske tidende. Fyldig. Tiden går, og det er ikke alt som består.

Det kan ta tid å oppdage at TV er tregt og foreldet og fordummende.
Men jeg startet altså med snøstorm i svart hvitt og så prøvebildet og klokke og fisker og å løpe ut for å vri på antenna. Til slutt kom såpeserien Dynastiet, og da oppdaget jeg at slik såpe er desinformasjon og hypnose og tull og fordummende og supersløvt.
Spørsmålet blir da: Når oppdaget du at TV er tregt og fordummende og slik at lite fakta og lite kunnskaper kan formidles?
Mitt svar er/kom for mange år siden. Konklusjon : Selg NRK.
Statlig formidling av kunst og kultur og kunnskaper og skolering og utdannelse bør skje gratis på Internett. Eller på Y Tube.
Det er mange år siden jeg så på den såkalte Dagsrevyen. Har bra Internett nå.
Likevel er det meste av pressen på engelsk nå så forsøplet at det blir mindre og mindre å finne der også. Det er en utrolig forsøpling med reklame på norsk. Den norske staten bør skattlegge de norske forsøplerne og registrere reklame på norsk i utenlandsk presse. Ta inn skatter og avgifter på det derre. Legg avgiftene og skattene på de norske selgerne og selskapene som sender ut sin reklame. Ta det der.
Nå blir det kanskje slutt på bilradio også. Da kan jeg teste om disse CD-spillerne eller hva det er fungerer. Lydvignetter er galskap og søppel. Her hadde jeg ikke tid til å lese før nå.

Jeg har selvfølgelig ikke TV.

Hei fakeboka. Heiheihei i makteliten. Blir det Zenzurr ? : Link : http://www.aww.com.au/latest-news/news-stories/guerilla-tourism-push-for-the-northern-territory-angers-officials-29607

Downunder  yeahright  WOW  LOL   and all that.

Zenzurr i USA ? Det er ikke lett å vite. Jeg har mest tro på en strekt voksende inkompetanse der. Nå også inkompetanse i meningsmålinger.

http://www.bbc.com/news/election/us2016/results

Og fakeboka en gang til. Fakeboka som universal-løsning er helt feil. Statsministeren og andre bør klare å se at fakeboka ikke er en universalmedisin eller en universalvaksine som bremser bøller og primitivisme og kunnskapshat.  Link :

http://www.nettavisen.no/nyheter/solberg-ga-siste-advarsel-etter-facebook-hets/3423281471.html

Kort sitat :  «Gjentar dette seg blir du utestengt fra siden», skrev Solberg i et svar til mannen som sammenlignet Merkel med Hitler på statsministerens Facebook-side.

Javel. En liten reaksjon fra en person da. Og ellers kan hitlingen fortsette andre steder. Ellers kan fakeboka benyttes til å styrke bøller og bølleadferd og primitivisme. Da bør ingen i norsk presse klage over at tåke-Trump i USA vinner presidentvalget der. Han fikk mye støtte fra mange bøller for å nå så langt. Nå regner jeg med at bøllene vil ha betalt.

Ingen i norsk presse bør sutre og syte nå. Mange der var med på å støtte stormløpet og å støtte tåke-Trump ved å støtte primitivisme og sensurisme i tidligere seriøs norsk presse og ved å legge til rette for fakeboka og slik ensretting. Og ved å sensurere og å legge til rette for frekkhet og primitivisme og bøller og kunnskapshat. Det ser ut til å fortsette.

Meget, meget bra utspill og vurdering fra Paven nå, link :

http://www.nettavisen.no/nyheter/paven-mediene-elsker-a-servere-dritt-og-leserne-elsker-a-spise-den/3423290804.html

Kort sitat fra norsk presse på norsk : Pave Frans sammenligner sensasjonshungrige medier som sprer falske nyheter og drittpakker med folk som har en fetisj for avføring.

Ellers bør Paven godta at USA og borgerne der styrer der og bestemmer hva slags demokrati eller hva slags parodi på demokrati de vil ha selv i eget land og i USA. Litt forsiktig kritikk fra Paven skader selvfølgelig ikke nå. Men det er viktig å huske godt på at den ene presidentkandidaten fikk flertallet av valgmenn på lovlig måte og slik reglene var før valget.

Debatt-ytringsfrihet-15. Noen av mine kommentarer :

 http://www.nettavisen.no/politikk/per-sandberg-roser-hadia-tajik/3422814988.html

 Jeg mener at Hadia Tajik er uklar her.
Støtter hun blasdemi og trusler og mobbing og at folk bygger opp hat med hets og med blasfemi?
Støtter hun at folk skaper rasisme og hat og slik bygger opp under vold og voldshandlinger men selv sniker seg unna ansvaret ved å bygge opp hatet i stedet for å oppfordre direkte til handlingen?
Mobbing kan være med ord, og så kan andre overta med vold.
Det begynner med ord.
Støtter hun mobbing av barn?
Støtter hun blasfemi som mobbing av barn?

Hadia Tajik er uklar her. Ap er ikke klare nok når det gjelder mobbing.
Ap er ikke klare når det gjelder blasfemi for å mobbe barn.

Vil ikke mange ord og mye hat i land tid og mange hatefulle ytringer i lang tid kunne fungere som en ordre og hjernevaske fram voldshandlinger? Er ikke de som kommer med ordrene også skyldige? Kan ikke ord brukes til mobbing og hat så mye og lenge at det er psykisk mishandling og en form for vold som skader både fysisk og psykisk helse?
Helt klart ja etter min mening.

Ord er ikke voldshandlinger.
Men ord kan brukes lenge og mye for å provosere fram vold og mobbing og hat og terrorisme og ekstremisme og ekstreme konflikter og helsefarlig mobbing.
Hvis noen gir en ordre med ord og noen utfører en voldelig handling på ordre eller oppfordring ?
Er da bare den ene skyldig? Hva er da en ordre eller en oppfordring til voldsbruk?
Er det klart og tydelig?

Meningene og holdningene i Ap og fra Ap er absolutt ikke tydelige meninger og holdninger.
Jeg ser ingen grunn til å dikte inn tydelighet i den uklarheten Ap sprer.
Norske domstoler bør avgjøre hva som er ulovlig støtte til terrorisme.
Domstolene bør dømme i konkrete saker og tilfeller. Det er domstolene som skal dømme.
Og norsk presse bør forklare folk at systemet er slik her i landet.
Folk bør rette seg etter avgjørelser i domstolene og praksis der.

 Fakeboka : Endelig skjer det noe for å stoppe galskapen og kaoset. Det er uventet for meg at det skjer i Tyskland nå. Link :

http://www.nettavisen.no/nyheter/utenriks/tyskland-truer-facebook-med-bter-for-falske-nyheter/3423293979.html

Kort sitat : Tyskland truer Facebook med bøter for falske nyheter – og hvis de ikke fjerner støtende meldinger innen 24 timer, kan de få bøter opp mot 500.000 euro.

Da vil jeg trolig få vite mer om dette en gang.

https://www.mediedebatt.no/feil-journalistene-a-starte-krig-kritikere/

Min kommentar : Meget velformulert fra en som har trening nok i kunsten å formulere seg.
Her er det lett å være enig i veldig mye, men jeg leser med et kritisk blikk også her, og jeg lar meg ikke styre og rive med av de positive følelsene jeg fikk av førsteinntrykket her.
Mitt første punkt blir USA.
Der i USA tror jeg at det er viktig å se på all presse der og alle former for media der eller massekommunikasjon eller plattformer eller nye teknikker eller sosiale medier eller YTube.
Og det er forferdelig mye å se på der. Det oppdaget jeg fort ved å forsøke å titte litt.
Det andre jeg oppdaget er at det så absolutt er mange og sterke indisier på at president D Trump er på sporet av noe og har oppdaget noe om fake news og media og pressen i USA slik det er og utvikler seg der nå.
Mitt andre punkt er inntektene i og til norsk presse og media. Der tror jeg ikke at pressen og media er så fri. Absolutt ufri vil jeg tro. Det vises blant annet ved at pressen ikke våger å ha anonyme ytringer. Her er det selvfølgelig mulig ennå, og antallet reklamer her er begrenset.
Det er feil å underslå fakta om reklameindustriens makt.
På engelsk kalles utviklingen ofte click bait. En presis definisjon på click bait vil jeg ikke forsøke på her.
Jeg tror ikke pressen er så fri når de tilsatte tvinges over til utydelighet og tåke for å lokke lesere.
Jeg tror ikke pressen er så fri når eller hvis reklamelobbyen og den industrien krever at kommentarfelt med Disqus blir sensurert bort.
Jeg kan ikke tenke meg at det er proffe pressefolk selv som vil ha senzurisme.

https://www.mediedebatt.no/nar-angrepne-svarer/

Min kommentar :

I deler av pressen venter jeg ikke å finne historiske avhandlinger på doktorgradsnivå, og ikke på nivå litt under det heller.

Jeg venter heller å finne pirrende lesestoff som har til hensikt å lokke lesere til reklameavdelingene og reklameinntekts-mulighetene for pressen. Pressen er selvfølgelig ikke fri slik at pressen er uten behov for inntekter fra reklame.

Ditt første punkt : Jeg ser at du ikke vil dra fram noe konkret her. Det kan kanskje du eller andre klare, men det vil muligens se ut som flisespikkeri og pedanteri og kverulantisk overfølsomhet? Muligens. Avhengig av hva det er eller var. Til og med medaljevinnere har feilskjær på isen.

Ditt andre punkt : Ordet arkiv er ikke uvanlig. Søkeord : Mitrokhin Archive The Mitrokhin Archive is a collection of handwritten notes Das Mitrochin-Archiv ist eine Sammlung handschriftlicher Notizen,

https://www.mediedebatt.no/massemedias-tapte-aere/

Mine kommentarer :

Jeg har ikke TV, og jeg vet ikke noe om det NRK holder på med på TV.
Jeg kan lese om hva andre mener, men jeg ser ikke på TV.
Norsk presse på Internett er det jeg kan se på.
Min kritikk og min misnøye da gjelder tydelig mangel på kompetanse angående meningsmålinger i USA og mangel på norske vurderinger av den spesielle situasjonen i USA med så mange merkelige meningsmålinger der og hvordan meningsmålingene i USA ble brukt til å trekke publikum mot reklamen.
Når hovedmålet med såkalte meningsmålinger er og blir å skaffe publikum til reklame og ellers til underholdningsindustrien, bør norsk presse oppdage den tendensen.
Og den andre tendensen tror jeg er at mange nekter å delta og nekter å svare og at mange svarer feil og med løgn på grunn av angst eller hat. Og da hjelper det lite at meningsmålingen ellers er seriøs og med stort nok antall spurte folk og mange nok deltakere.
Norsk presse kan ikke kritiseres for en helt ny situasjon i USA og med helt nye problemer for seriøse meningsmålere i USA.

Jeg bruker å se først på innholdet og vurderingene og det som gjelder sak.
Til B Nistad anbefaler jeg kulturavdelingen på min hobby-hjemmeside.
Mine vurderinger om USA kan finnes der på hjemmesiden også + om Ukraina.
Nå oppdaget jeg navnet.

Nettavisen er ganske seriøs og kommer med relevante fakta. Jeg skal ikke lete fram det useriøse i og fra Nettavisen, for de trenger vel lærlinger de også. Sitat av det seriøse og søkeord til alle : I tillegg er det republikanske guvernører i 38 av USAs delstater og republikansk flertall i de fleste delstatsforsamlingene. Sitat slutt.
Min konklusjon er klar nå. Republikanerne har en veldig stor tyngde av våkne borgere bak seg og med flertall i Huset og flertall i Senatet og med stor politisk tyngde og representasjon i hele USA samlet sett.
Nettavisen presenterte dette fint.
Nettavisen støtter også ekte ytringsfrihet for alle med debattfelt for lesere der.
Jeg deltar ikke der nå.
Mitt valg er å delta på plattformen Disqus. Der vil jeg undersøke og studere mulighetene mer en periode, for jeg ønsker også å delta i debatter internasjonalt. Jeg har tro på det.
Jeg vil for redelighetens skyld nevne at jeg er positivt overrasket over D Trump som president. Handlekraft og reaksjonsevne ser jeg positivt på. Problemer kan komme hvis det blir for mye impulsivitet.

Jeg tror at jeg er enig med deg, men jeg kan ikke støtte uklarhet.

Hva er da dine ønsker og forslag og krav og løsninger?
Mine krav og løsninger er mer demokrati og åpenhet og debatt og ytringsfrihet for alle.
Det er ikke plass til alle mine vurderinger og forklaringer og krav og forslag her i et kommentarfelt.
Jeg viser derfor til min hobby-hjemmeside.
Sensurisme og primitivisme er feil.
Min kritikk av norsk presse angående nyheter/stoff om valget i USA gjelder ukritisk bruk av meningsmålinger i USA i norsk presse.
Jeg finner det ikke noe merkelig at de tilsatte i pressen i Noreg/Norge oppdaget at D Trump eller tåke-Trump er og var uvanlig og spesiell og en politisk amatør.

Lørdagsdebatten : http://avpixlat.info/2017/02/25/lordagsmorgon-med-jan-tullberg-och-rolf-hillegren-om-rattsstatens-oformaga/

Kommentar fra meg : Bra analyse. Journalistene eller pressen eller media er ikke en organisert og styrt gruppe. Mye er kaotisk der i den gruppen og tilfeldig og styrt av impulser og følelser og av reklameindustrien og pengemakten der i reklameindustrien.
Handlingslammelsen og den politiske handlingslammelsen er der tydelig.
Kaos-pressen har en tydelig makt.
Kaos-pressen og kaos-media har en kaotisk makt og styres av reklameindustrien og behov for reklameinntekter og annonser. Og reklameindustrien har krav i forandring og slik at det ikke er en styring og planlegging langt fram tid.
Problemet for politikere er at det blir komplisert og stort og mye å forklare folket og velgerne om hvordan kaos-pressen fungerer og hvor skadelig det er med kaos.
Resultatet er makten til kaos-pressen og mer og mer kaos i kaos-Sverige og handlingslammede politikere uten evne til å legge fram en analyse til velgerne og kanskje ikke til seg selv heller. Kuppet av kaoset som de er eller blir nå.
Da ser jeg at president D Trump i USA begynner å snakke om fake news. Han ser et problem.

https://www.mediedebatt.no/akersgatemedienes-venstrevridde-filter/

Kommentaren venter på godkjenning av Mediedebatt.

Følelser?
Ja, jeg har følelser jeg også selv om jeg fiker fornuftige vurderinger. Jeg følte glede ved å lese dette her.
Og så over til fornuften : Den grove inndelingen i sidene venstreside og høyreside er en så grov inndeling at det fungerer som tåkelegging og sensur ved hjelp av en ekstrem overforenkling og en ekstrem vri.
Og dette jeg leste her er et tydelig eksempel på at inndelingen i bare to sider er en så grov overforenkling at det blir en hjernevaskende falsk framstilling av verden og av situasjonen her i landet.
Altså en tydelig falskhet og spredning av falske forestillinger og en form for falske nyheter i en form for falsk presse.
Da er det bra med både mer mangfold som her og med ytringsfrihet som her.
Her er det altså ytringsfrihet på den normale måten slik det en gang var normalt og vanlig her i landet til tross for mye misbruk og masse tull.
Her er denne delen av pressen på parti med ytringsfriheten og Grunnloven og Personvernkommisjonen og Menneskerettighetene og Europarådet.

Det er der jeg vil ha inndelingen.
Jeg er på samme side som grunnloven og demokratiet og ytringsfriheten og Europarådet og lovene og Menneskerettighetene.

Og da er det to sider her i landet. Ekte ytringsfrihet på den ene siden og senzurismen og fakeboka på den andre siden.

Lars Akerhaug bør støtte den rette siden da. Det klarte norsk presse lenge i flere år før fakeboka ble det enerådende og det politisk korrekte for store deler av pressen.
Jeg undersøker for tiden Disqus litt mer. Da må jeg også delta på engelsk.
Ennå mener jeg at Disqus er et brukbart alternativ til personfokusering og moteriktig posering på fakeboka og sosial smisking der.

Hvis dette sensureres, vil jeg legge det ut på min hjemmeside.

Nettavisen og Stavrum slo til på nytt. Bra blogg denne gangen. Meget treffende. Det er så treffende at Stavrum kan bli kjendis og få bildet sitt både på forsiden og på baksiden av SeOgHør. Da bør han gå til sak. Så det våger de nok ikke å gjøre. Link : http://stavrum.blogg.no/1491993480_jakten_p_kjrligheten.html

Tar med ett kort sitat : Se og Hør bruker 11 sider og hele forsiden på den angivelige romansen mellom Vendela Kirsebom og Petter Pilgaard.

Jakten på lesere og TV-slaver og penger ja. Helt ukjente personer for meg. Deltakere på såpe-TV og spekulativ fordummings-TV angår ikke meg. Bortsett fra at fordummings-TV bør ilegges straffeskatt som tydelig straff og slik at norsk lov åpner for å gi bøter for masseutsendelser av fordummings-opplegg. Samme lov kan da brukes på eller mot SeOgHør. Jeg kan tenke meg en formildende omstendighet hvis fordummings-TV har tydelige advarsler mot fordummingen og det samme med SeOgHør. Noe lignende advarsler på sigarettpakker.

Eller SeOgHør kan da alternativt dømmes til å ha et langvarig undervisningsopplegg i matematikk i bladet i stedet for 10000millarder i bot. Ett eller annet, ikke zannt?

Ytringsfrihet er ikke det samme som fordummingsfrihet og forsøplingsfrihet og full frihet til støysendinger og kaos selv om pengejegere og griske kapitalister og reklameindustrien kan mene det.

Vil innskrenke streikeretten og gi lavtlønte mindre betalt: Fikk Fritt Ords honnørpris

Min kommentar :

Det er tragisk og trist at så mange med makt og kapital og penger er mot ekte ytringsfrihet for alle her i landet når det er mulig slik som her.
En gang for noen år siden var ekte ytringsfrihet vanlig og normalt med normale kommentarfelt i norsk presse.
For ikke lenge siden kunne jeg til og med komme med ytringer om norsk presse.
Det er ikke lenge siden.
Fritt Ord lissom?
De tekniske løsningene til ekte ytringsfrihet var her lenge. Norsk presse våger ikke ha det.
Der betyr ikke at jeg er helt tilfreds med systemet Disqus nå, for det er akkurat nå for tregt til å bla bakover.
Jeg ønsker å vise alle mine kort og slik at alle kan se alt jeg skrev.
Fritt Ord og frihet til alle og ytringsfrihet til alle?
Civita og ytringsfrihet til alle?
Da mener jeg at folket og leserne bør sjekke lenge og ofte og nøye hva som er virkeligheten.
Jeg trenger ikke å sjekke mer. Og mine vurderinger er åpne og til å se for alle her i dette systemet selv om det er vanskelig å bla bakover, og det kommer på Twitter, og jeg har hjemmeside. Tid nok har jeg ikke.
Takk for bidrag til ekte ytringsfrihet her.

Og jeg ønsker å fortsette mitt medlemskap i en fagforening så lenge jeg lever.

01.08.2018 : Helt nederst legger jeg til noen ytringer om NRK fra Twitter. Jeg nevner at NRK er helt klart mot ekte ytringsfrihet for alle og har selv et lisenspenge-monopol. Dette passer ikke i et normalt demokrati, og det er tvilsomt om NoregNorge kan kalles et normalt demokrati lenger på grunn av maktelitene i NRK. Heldigvis fikk jeg leve mesteparten av mitt liv med mer og bedre demokrati enn det som finnes nå her i landet. Fra Twitter : Jeg ser ikke fornuftige grunner til at folk har TV-apparat nå mer siden det er mulig å ha pc, Internett. Med pc og på Internett kan folk kommunisere med andre. Det styrker demokratiet. TV er fordummende, enveis, over mot enveis-propaganda, passivisering.  https://www.rbnett.no/ntb/innenriks/2018/07/12/74.000-nordmenn-blir-tvangstrukket-NRK-lisens-fra-trygd-og-l%C3%B8nn-17108273.ece

Jeg har ikke TV. Det skal jeg ikke ha om så NRK kjøper det til meg. Ikke en gang om NRK betaler meg for å ha dette fordummende og passiviserende apparatet. Kanskje hvis NRK betaler meg 100 000 kroner i året? Men ikke hvis jeg må skru på lyden på apparatet.

Jeg vil vurdere en annen meny og utforming når og hvis dette får større omfang og blir mye.

Lesere som absolutt trenger underholdning kan og bør lete under avdelingen for kulturopplevelser. Oppdateringer kommer av og til der.

 Skoler og utdannelse:

https://fornuften22.wordpress.com/skoler-og-skolepolitikk-en-effektiv-grunnskole/

https://fornuften22.wordpress.com/lekser-repetisjon-og-ovelse/

https://fornuften22.wordpress.com/ansvaret-for-grunnskolene-losninger/

Videregående skoler.

Exphil bør ha pensum om velferden, atomenergi, industri og norske næringer og handelsbalansen.

Industri og jobber og verdiskaping:

https://fornuften22.wordpress.com/industri-og-jobber-og-verdiskaping/

Energi og energipolitikk:

https://fornuften22.wordpress.com/atomkraftverk-norske-atomkraftverk/

Svensk atomenergi. Svenske atomkraftverk.

Finsk atomenergi. Finske atomkraftverk.

https://fornuften22.wordpress.com/atomenergi-i-europa/

UK atomindustrien. Atomkraftverk UK.

Tyskland. Atomangst og kaospolitikk.

Belgia. Atomkraftverk.

RF. Republikken Frankrike – Atomindustrien.

Russland. Atomindustrien i Russland.

Schweiz. Atomenergi.

https://fornuften22.wordpress.com/atomenegi-i-verden/

Japan. Atomenergi. Fukushima.

USA. Atomkraft i USA.

Canada. Atomindustrien i Canada.

Vannkraft og vindkraft i NoregNorge:

https://fornuften22.wordpress.com/ekstraskatt-pa-kulde-og-vinter-nei-takk/

Monsterindustriområder.

Klimapolitikk og kunnskapshat:

https://fornuften22.wordpress.com/klimahysteri-og-kunnskapshat/

Rovdyrpolitikken:

https://fornuften22.wordpress.com/rovdyrpolitikken/

Norsk politikk. Valget 2017, 2019, 2021 : Jeg forandrer og oppdaterer. Ny link med noe nytt 2021 og det meste av det gamle her : https://fornuften22.wordpress.com/hjemmesittersiden-norsk-politikk-valg/

Hjemmesittersiden 2022 :

Hjemmesittersiden 2022

Hjemmesittersiden 2021 :

Hjemmesittersiden 2021

Nytt : Hjemmesittersiden for september og august 2021 på linken under her nå:

https://fornuften22.wordpress.com/hjemmesitter-siden-eller-kyniske-og-falske-politikere/

Veier og samferdselspolitikk:

Veier og samferdselspolitikk

Politiet:

https://fornuften22.wordpress.com/vadeskuddspoliti-er-feil/

Massemordere :

https://fornuften22.wordpress.com/massemordere/

Narko-egoismen :

https://fornuften22.wordpress.com/narko-egoisme-og-sensurisme/

https://fornuften22.wordpress.com/hykleri-og-dobbeltbudskap/

Narkoegoisme på utstilling.

Forby narkoreklame.

Fred og forsvarspolitikk:

https://fornuften22.wordpress.com/forsvarspolitikk-og-f-35/

Fredsprisen :

Nobels fredspris

Mindre demokrati:

https://fornuften22.wordpress.com/mindre-demokrati/

Senzurismen :

Senzurismen i Noreg/Norge.

Tåkepreik og tåketaktikken:

https://fornuften22.wordpress.com/takepreik/

Befolkningspolitikk og demografi, og norsk beredskap :

https://fornuften22.wordpress.com/befolkningspolitikk-og-demografi/

https://fornuften22.wordpress.com/dodsvirusaret-2020/

https://fornuften22.wordpress.com/vaksinearet-2021/

Innvandrere og kriminalitet :

Innvandring og kriminalitet

Jordreform og boligpolitikk :

https://fornuften22.wordpress.com/jordreform-og-arealpolitikk/

Religion:

https://fornuften22.wordpress.com/religion-og-debatt-og-politikk/

Kulturopplevelser:

https://fornuften22.wordpress.com/kulturopplevelser/

Kostholdsekspertene :

https://fornuften22.wordpress.com/kostholdseksperten-for-deg/

Ytringsansvar og folkeskikk :

https://fornuften22.wordpress.com/ytringsansvar-og-folkeskikk/

Verden, Asia, Libya, Europa, Norden, kaos-Sverige, USA, Ukraina, og mer og flere land og stater kommer når jeg har tid nok. Linker kommer lenger nede her og på about  : Til nå mest om noen stater på U :

https://fornuften22.wordpress.com/verden-land-og-stater-og-mine-meninger-og-vurderinger/

Spania :

Spania Spain España

Canada :

https://fornuften22.wordpress.com/canada/

RF. Republikken Frankrike. Valg 2017:

https://fornuften22.wordpress.com/rf-republikken-frankrike-valg-2017/

Fra 06.07.2020 : RF. Republikken Frankrike.

RF. Republikken Frankrike.

Russland :

https://fornuften22.wordpress.com/russland-kultur-supermakten-russland/

Libya :

https://fornuften22.wordpress.com/libya/

Sverige :

Ny link :

https://fornuften22.wordpress.com/kaos-sverige-eller-sverige/

UK :

https://fornuften22.wordpress.com/united-kingdom/

Ukraina :

https://fornuften22.wordpress.com/ukraina/

USA :

https://fornuften22.wordpress.com/usa-united-states-of-america/

Filippinene :

https://fornuften22.wordpress.com/filippinene-republikken-filippinene/

Hellas :https://fornuften22.wordpress.com/hellas-nye-filosofer-og-ny-ideologi/

Tyskland :

Tyskland eller kaos-Tyskland.

6.11.2018 : Noen av mine ytringer om ekte ytringsfrihet flytter jeg hit fra Twitter : De som vil hindre debatt på nett med alle slags merkelige begrunnelser og påskudd er bunn-sjiktet i demokratiske holdninger. Skal alle stå fram med navn, bilde og adresse, så er det naturlig å kreve at alle kilder som alle journalister bruker står fram med navn, bilde og adresse.

Hva er løsningen fra SV? en lukket, proprietær plattform, knapt søkbar utenfra, og som ikke på noe meningsfylt vis er forpliktet overfor frie rettstater til å hedre helt grunnleggende prinsipper for ytringsfrihet, Løsning er statsstøtte til anonym debatt. https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/bpPzl/snorre-valen-om-facebook-debatten-totalt-udemokratisk

Også familien og barna til folk som ytrer seg kan bli utsatt for angrep, mobbing og hevn. Derfor støtter jeg anonyme ytringer. Feige knep er å nekte familiefolk med sårbare barn, familie å ta hensyn til, å ytre seg. Feige undertrykkelsesknep, angrep på ytringsfriheten er feigt.

Ekte debatt til støtte for et demokrati, for å få ut vurderinger og løsninger og forslag, kan ikke skje og komme som en del av underholdningsindustrien og som en del av sosial smisking for å samle falske venner og falske liker på falskhet og hykleri og posering inne i ekkokammer.

Sitat : For Chaudhry er det viktig at en åpen debatt blir tilgjengelig for alle i Norge. OK : Bevis det da. Støtt ekte ytringsfrihet da vel. Kritiser kneblere og hyklere da vel. Mitt bevis for hva jeg vil kan alle se på Notatene. Politiet advarer : https://www.nettavisen.no/nyheter/sophie-elise%E2%80%94fikk-rad-fra-politiet-om-a-fjerne-blogginnlegg-om-mannegruppa-ottar-for-min-egen-sikkerhet/3423269352.html

For meg er du anonym. Jeg sjekker ikke din identitet. Men jeg spør deg etter løsninger. Du er flink til å kritisere andre, men som anonym har du frihet til å levere løsninger for ruspolitikk og rusomsorg og rovdyrpolitikk og skolepolitikk og kamp mot kriminelle.

«Etter Personvernkommisjonens oppfatning er retten til å ytre seg anonymt både en personvernrettighet og en rettighet knyttet til ytringsfrihet, og derfor særdeles viktig å bevare. Jeg har flere sitater her til de uvitende og til de arrogante posørene:

Personvernkommisjonen henviser til Europarådet : «Prinsipp 7: Anonymitet: For å sikre vern mot direktekoblet overvåking og for å fremme friheten til å uttrykke informasjon og ideer bør medlemsstatene respektere Internett-brukernes ønske om å ikke avsløre sin identitet,»

Ved å hindre og å motarbeide anonyme ytringer, gir deler av norsk presse støtte til kriminelle grupper, til nazister, til narko-mafia, til terrorister, islamister, fordi slike grupper kan true motstandere til taushet. Link : https://radikalportal.no/2017/05/26/nei-nazister-blir-ikke-mindre-nazistiske-nar-de-far-spre-sin-nazisme/

Hva hvis jeg vil kritisere voldelige rasistern og voldsdømte nazister og narko-mafia og islamske terrorister og potensielle massemordere? Hvem har interesse av å hindre meg da? Jeg kritiserer disse gruppene på samme nettsted som jeg bruker ellers når jeg skriver om atomenergi.

Du har ikke ute egne notater, egne vurderinger på eget nettsted. Og så poserer du med navn, bilde og mener at du er veldig viktig og at navnet er viktigere enn saker, fakta og argumenter. Hvor er dine omfattende, seriøse forslag til skolepolitikk, industripolitikk, ruspolitikk.

Du orker ikke debatt uten at folk smisker med andre og vil ha liker og støtte i ekkokammer. Jeg skriver det jeg virkelig mener uten å samle venner eller liker eller penger eller fordeler til meg med posering. Sosial smisking og hykleri er ikke en ekte debatt. Det er hyklerisk.

Da krever du at jegn skal skrive under flere navn. Du krever at jeg er falsk og uredelig og en hykler. For meg er det sak og saklig debatt som betyr noe og ikke dine penger eller dine tall hos skatteetaten. Jeg kan skrive sannheten uten noen sosial smisking og uten falskhet.

Kravet om at ingen skal skrive anonymt er gavepakken til terrorister, og til islamske ekstremister og til narko-mafia og til nazistene. Du støtter disse gruppene når og hvis du vil hindre anonym debatt. Jeg skriver anonymt for å støtte det som prinsipp og fordi jeg har sympati for andre.

Jeg skriver anonymt av hensyn til flertallet her i landet. Og jeg begrunner dette meget omfattende og grundig. Jeg kritiserer nazister og nazi-bøller og narko-mafia og kriminalitet. Da skal alle vite at jeg skriver det jeg mener.

Mine begrunnelser for å skrive anonymt er meget komplekse og veldig omfattende begrunnelser selv om det jeg skriver er notater. Jeg yter forslag og vurderinger og linker til mange andre enn meg selv og på mer enn ett språk. Jeg poserer ikke med egenreklame. Jeg vil yte gratis.

For meg er du en helt anonym person samme hvor mye du poserer med et navn og et bilde. Hvorfor er du som person så mye viktigere enn sak og debatt og ekte argumenter? Hvorfor et syrlig god natt? Bare saklig debatt om sak er en vennlig hilsen.

Hvorfor mener du at du er en så viktig person? For meg er du helt anonym. Jeg kan ikke se og oppdage at du er spesielt viktig og mye viktigere en saklige argumenter. Her svarer du med et personangrep. Det forteller om deg og ditt saklighetsnivå. Du krever mulighet til å true meg.

For meg handler det om å yte, å tilby, å levere til alle lesere og til alle deltakere. Du er ikke spesielt viktig. Det er ingen kunst å spytte ut noen få korte ytringer på Twitter. Du svarte ikke. Hvorfor mener du at du er viktigere enn saker, politikk og saklige vurderinger?

Du er helt anonym for meg, og det kan du ikke gjøre noe med. Du behøver ikke sende svar hvis du føler, opplever at du som person er så mye viktigere enn sak, løsninger og politikk. Jeg er ikke en millimeter opptatt av deg som person. Leserne bør få vite hvorfor du er så viktig.

Jeg oppsøker ikke deg. Jeg oppsøker meningsutveksling om sak og om et parti og om politikk. Det samme gjorde du. Slik er virkeligheten. For meg er du en helt anonym person som person, men jeg interesserer meg for meninger om politikk og om Krf. Det gjelder ikke deg som person.

Jeg skriver og mener så mye at alle bør klare å finne noe som ikke passer og som de ikke finner relevant i forhold til det de selv mener eller skriver. Jeg tjener 00, oo på at du leser det jeg skriver. Det er ingen reklame for meg. Jeg poserer ikke. Og jeg er hjemmesitter nå.

Du kan ikke se mine begrunnelser og forklaringer uten å lese det jeg skriver. Jeg poserer ikke. Jeg tjener ikke noe på at du leser noe. Det er ingen reklame for meg, og ingen penger til meg. Og jeg har andre lesere. Jeg bryr meg om sak og ikke om poserende personer i debatter.

Pressefrihet er pressemakt Er den 4.statsmakt. Er mediamakt. Er desinformasjonsmakt. Er ikke demokratisk, ikke folkevalgt makt. Er kapitalmakten, kapitalist-makt. Er sløvende underholdningsindustri. Er reklameindustrien. Er hjernevask til overforenklinger. Er senzur med vinkling, siling.

Fra Tjomlid debatt :

https://tjomlid.com/2018/07/08/er-ytringsfriheten-ved-amerikanske-hoyskoler-og-universiteter-truet/

Mine kommentarer der : Jeg vil spørre om det er ytringsfrihet på amerikansk på Disqus?
Dette testet jeg litt, og jeg vil oppfordre andre til å teste mye.
Der jeg rakk å teste, blir mitt svar at normal meningsutveksling og uenighet ser ut til å være ekstremt vanskelig på Disqus på amerikansk fordi opplegget der i USA er selvutnevnte moderatorer som vil moderere fram en kunstig enighet og et ekkokammer.
Jeg har sett tendensen her i NoregNorge også til at ekte debatt blir hindret fordi et flertall utpeker alle dissidenter og alle som er uenige som troll og med blokkering straks slik at ekkokammeret blir så ensrettet som mulig. Dette er bruken av ordet troll i praksis i USA i mange tilfeller og nå. Debatt blir ikke en ekte debatt. Fake-debatt er resultatet.
Det er ikke ytringsfrihet når det opprettes falske debattfora og falske-USA-opplegg der noen få og organiserte grupper i utgangspunktet vil ha en falsk debatt og en skinndebatt og klarer å misbruke for eksempel Disqus-systemet.
Den dagen studentene blir hjernevasket lenge nok på sosiale medier og falske debattfora til å tro og å mene at alle som ikke passer inne i ekkokammeret må blokkeres eller straffes eller kalles troll, er det ikke ekte debatt-frihet mer og ikke ekte debatter og ikke en synlig ekte uenighet mer.
Jeg er overbevist om at hjernevask i ung alder på sosiale medier og i ekkokammer og årevis med falske meninger for å smiske med andre vil slå ut sterkt på universiteter i USA.
Hvem tror at underholdningsindustrien og reklameindustrien i USA eller kapitalmakten der alliert med underholdningen og reklamen liker at folk tenker fritt og selvstendig og viser det med åpen og ekte debatt i USA?
Hjernevasking til å stoppe de uenige med makt eller med trusler eller med mobbeteknikker eller med blokkering starter på sosiale medier og på falske debatt-fora.
Til slutt kommer det på universiteter.
Intoleransen. Ensrettingen. Inndelingen i ensrettede grupper eller sider der det gir status å blokkere eller å kneble alle som er uenige.
Ekkokammereffekten og stempelet troll på alle som ikke er ensrettet nok.

Jeg sjekket mest på Disqus fordi jeg vurderer å legge til Disqus på min hjemmeside.
Jeg er fortsatt usikker.
Det ser ut til at Disqus leverte helt bra ytringsfrihet i debatter om religion på engelsk og på amerikansk.
Men mitt bestemte inntrykk er at det er ekstremt mange primitive amerikanere så snart saken gjelder for eksempel presidenten D Trump.
Da kunne jeg tydelig se ekstrem-senzurismen og ekkokammer-ensrettingen og hatet.

Siden Tjomlid nevner flat jord fanatikere her, vil jeg nevne at Twitter og F-boka ikke automatisk bør gi fri tilgang til tydelig organisert spredning av helt klart falske påstander og løgner om for eksempel det såkalte holocaust eller bizarre fantasier om at vår planet er flat.
Det bør være lov til å ta feil, og å forsøke å overbevise andre om at det som er feil er det som er rett.
Men visse begrensninger må det være.
Det spesielle med sosiale medier er blokkeringsfunksjonen og moten med å smiske til seg følgere og liker. Dette betyr at for eksempel F-boka rent teknisk passer perfekt til å sile bort motargumenter og slik dyrke fram og skape en hjernevaskende ekkokammereffekt der motargumenter vaskes helt bort.
På grunn av mulighetene til ensretting og hjernevasking med blokkering og krav om smisk og hjernevasking av barn og unge til å smiske med det de tror er flertallet, kan ikke sosiale medier ha såkalt ytringsfrihet til alle i alle situasjoner.

Når det gjelder tall og statistikker som Tjomlid finner og legger fram her, er jeg sikker på at Tjomlid forsøker så godt som mulig å lete etter en slags sannhet og etter rett konklusjon. Likevel er det så vanskelig for meg å teste og å etterprøve de statistikkene og tallene som legges fram at jeg må prøve å danne min mening ut fra annet enn statistikkene.
Jeg ønsker å bruke begreper som forsøplingsfrihet når det gjelder for eksempel det mest primitive av nazi-propaganda eller det mest absurde av påstander om at planeten er helt flat eller nesten flat.
Jeg vil ikke automatisk inkludere all forsøplingsfrihet inn i ekte ytringsfrihet.
På min egen hjemmeside og på notatene kan jeg bruke mer plass og forklare mer under senzuismen, tåkepreik, og ytringsansvar.

Ingen universiteter bør slippe til flat-jord fanatikere som foredragsholdere.
Universitetene bør ikke slippe til nazister.
I alle fall ikke i USA.

Angående hva andre mener :

Jeg trenger tid på å vurdere hva jeg kan ta med her, og jeg vil selvfølgelig ikke publisere noe som kan være skadelig for noen. Akkurat slik vil jeg være tilbakeholden og restriktiv og slik at det på en måte er tid til å tenke for alle parter. Fortell og si fra tydelig når og om det er ønskelig at jeg legger til link til din hjemmeside.

Kommentarer og forslag og råd fra andre :

Comment: Hei 🙂

Ikke kritikk, men jeg føler jeg ikke klarer å holde fokus over siden din! Vanskelig å forholde meg til innholdet med alle lenkene/innleggene til slutt!
Dette er meg, mulig andre synes det er enklere, men for å følge en blogg må den, for meg holdes enkel og konkret!
Bare til info!

Ha en fin dag videre og ei riktig god helg 🙂

Time: March 10, 2017 at 10:56 am

Enklere navigering kan starte her : https://fornuften22.wordpress.com/about/

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Fotografiet tilhører fotografen fornuften22 og ble lagt til i juli 2020.